Dákhitel1
Diákhitel1

 

• A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető.

• Nincs hitelbírálat. Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség. Minden 40 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatásban tanuló igénybe veheti, maximum 11 szemeszterre. (osztatlan képzés esetén maximum 14 tanulmányi félévre)

• Képzési formától függetlenül szemeszterenként maximum 250 ezer forint igényelhető, havi vagy szemeszterenkénti egyösszegű utalásban.

• A jogszabályok tiltják, hogy a Diákhitel kamatából üzleti haszon képződjön.

• A Diákhitel változó kamatozású. A kamat mértéke a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint kerül meghatározásra, 2017 második félévében érvényes mértéke 2,30%.

• Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják a hallgató folyószámlájára.

• A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 40. életév betöltése után kell elkezdeni. A törlesztés szabályait úgy alakították ki, hogy a visszafizetés rugalmas és teljesíthető legyen, emellett lehetőség van a törlesztés mérséklésére és különféle kedvezmények igénybevételére is.

• A törlesztőrészlet a törlesztés első két naptári évében a minimálbérhez, később a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik. Bárki szabadon felgyorsíthatja a hitel-visszafizetést azzal, hogy díjmentesen előtörleszt, akár a tanulmányi évek alatt is.

• Az igénylést az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületéről célszerű elindítani, így az adatlap helyben, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtatható és le is adható. A nyomtatvány kitöltésére a Diákhitel internetes hitel ügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten is lehetőség van.

 

További információk…

 

www.diakhitel.hu