Egyetemi Téritési és Juttatási Bizottság


Az ETJB az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakbizottságaként, koordinálja a Kari DJKB-k munkáját,segíti az egységes gyakorlat kialakítását, véleményezi a hallgatói juttatásokat érintő szabályzatokat, előkészíti az EHÖK Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó hallgatói juttatásokat érintő döntéseket, feladatainak ellátása érdekében javaslatot tehet saját költségvetési keret meghatározására, a hatékonyabb működés elősegítése érdekében munkacsoportokat állíthat fel.

A bizottság elnöke: Rajczi Rudolf, szakfeladati alelnök 

 
Simkovicz Benjámin benjamin.simkovicz@gmail.com   ÁJK
Tóth Luca luca_toth@yahoo.com   ÁOK
Füstös M. Karina fustos.maria@pte.hu   GYTK
Schmidt Renáta titkar.btk.djkb@gmail.com   BTK
Koczka Viktor viktor.koczka@etk.pte.hu   ETK
Reisinger Rita djkb@ktk.pte.hu   KTK
Horváth Péter frigyes93@gmail.com   KPVK
Kovács Norbert Hunor kovcsnh@gmail.com   MIK
Baranyai Enikő baranyai.enik@gmail.com   MK
Ludván Xénia djkb@ptettkhok.hu   TTK