Költségvetési és Gazdasági Bizottság

A PTE EHÖK-höz beérkező pénzügyi vonzatú pályázatokat véleményezi és javaslatával továbbítja azt a PTE EHÖK Elnökéhez és a PTE EHÖK Küldöttgyűléséhez. A Bizottság feladata az 1 millió forintot meghaladó költségvetésű rendezvények költségvetés tervezetének áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára. Áttekinti a PTE EHÖK és a részönkormányzatok előzetes éves költségvetését, véleményezi és javaslatot tesz az Elnökség számára. Figyelemmel kíséri a PTE EHÖK és a részönkormányzatok gazdálkodását, a szabályok betartását. Az év végi beszámolókat véleményezi az Elnökség számára.

Bizottság elnöke: Ronta Ákos
A Bizottság jegyzőkönyvvezetője: Frank Vivien

 

Pepich Mátyás pepich.matyas@gmail.com   MIK
Sólyom Norbert solyom.norbert@gmail.com   TTK
Szatnik Szilvia szatnikszilvia@gmail.com   KTK
 Elmer Diána  diana.elmer@etk.pte.hu    ETK