Költségvetési és Gazdasági Bizottság

A PTE EHÖK-höz beérkező pénzügyi vonzatú pályázatokat véleményezi és javaslatával továbbítja azt a PTE EHÖK Elnökéhez és a PTE EHÖK Küldöttgyűléséhez. A Bizottság feladata az 1 millió forintot meghaladó költségvetésű rendezvények költségvetés tervezetének áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára. Áttekinti a PTE EHÖK és a részönkormányzatok előzetes éves költségvetését, véleményezi és javaslatot tesz az Elnökség számára. Figyelemmel kíséri a PTE EHÖK és a részönkormányzatok gazdálkodását, a szabályok betartását. Az év végi beszámolókat véleményezi az Elnökség számára.

 A bizottság tagjai:

Rinfel Márton

Kerekes Júlia

Jenei Dániel

Koczka Viktor

Szalai Fanni

Tóth Viktor

Kun Eszter Erzsébet

Zarka Zsolt

Molnár András

Georgiou Nikosz