Központi Kollégiumi Bizottság


AZ Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága ellátja a Kollégiumban férőhellyel rendelkező hallgatók érdekeinek képviseletét a kollégiumot érintő ügyekben, kulturális, szórakoztató és sport programok szervezésével részt vesznek a kollégiumi diákélet alakításában, közvetítő tevékenységet látnak el az EHÖK és a kollégiumban férőhellyel rendelkező hallgatók között. Az egyetemi szabályoknak megfelelően gazdálkodnak az EHÖK által pályázat útján rendelkezésükre bocsátott forrásokkal. 

A Bizottság elnöke: Rajczi Rudolf, szakfeladati alelnök
A Bizottság titkára: Horváth Viktória, kollégiumi referens
Balassa kollégium - Kollégiumi Diákbizottság

Maász Máté
mate.maasz@gmail.com


Boszorkány kollégiumi - Kollégiumi Diákbizottság

Bodó József
joe31313@gmail.com


Jakabhegyi kollégiumi - Kollégiumi Diákbizottság

Bencze Klaudia
b.klau0320@gmail.com


Laterum kollégium - Kollégiumi Diákbizottság

Kovács Attila
attila.kovacs@etk.pte.hu


Szalay kollégium - Kollégiumi Diákbizottság

Nagy Róbert

ngy.rbert@gmail.com


Szántó kollégium - Kollégiumi Diákbizottság

Farkas Sándor

delobo.alex@gmail.com


KPVK Szekszárd - Kollégiumi Diákbizottság

Bahor Tamás

bahortamas94@gmail.com