Központi Választási Bizottság

 

Központi Választási Bizottság lebonyolítja a részönkormányzati elnök választást és a részönkormányzati hallgatói képviselő választásokat, felel a választások törvényességéért, eljár a választásokkal kapcsolatban felmerülő, valamint a PTE EHÖK Küldöttgyűlése és a PTE EHÖK Alapszabálya által a hatáskörébe utalt valamennyi kérdésben. 

 

A KVB a részönkormányzati elnök és hallgatói képviselő választások során dönt az alábbiakról: a beérkezett pályázatok – pályázati kiírásban szereplő formai követelmények alapján történő – elfogadásáról, vagy elutasításáról, elnökválasztás esetén ellenőrzi az ajánlások hitelességét, továbbá szükség esetén alkalmazza a PTE EHÖK Alapszabály 56.§ (12) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, felügyeli a jelöltek kampánytevékenységét, pecsétjével hitelesíti a kampányplakátokat és elkészíti az adott választásra vonatkozó etikai kódexet, kampánycsend megsértése esetén a PTE EHÖK Alapszabály 61. § (2)-(3) megfelelően eljár, elkészíti és hitelesíti a szavazólapokat, a PTE EHÖK Alapszabály 65. §-ban foglaltak figyelembevételével dönt az urna elhelyezéséről, dönt a választási eljárás befejezéséről és megállapítja a választás végeredményét, közzéteszi a választások eredményét.

 

A Bizottság elnöke: Riszt Krisztina

 

Név Beosztás/pozíció Email cím Telefonszám
Riszt Krisztina Elnök riszt.krisztina@pte.hu  +36-30/973-0855
Kustra Zsófia Titkár kustra.zsofia@pte.hu  +36-30/489-1467
Bíró Klaudia Tag biro.klaudia@pte.hu +36-30/308-2122
Gláser Vanessza Tag glaser.vanessza@pte.hu +36-20/232-0586
Győrfi Nina Tag gyorfi.nina@pte.hu  +36-20/310-3139
Nagy Júlia Tag nagy.julia@pte.hu +36-20/775-9187
Németh Eszter Tag nemeth.eszter@pte.hu +36-70/414-6253
Udvardy Péter Tag udvardy.peter@pte.hu  +36-30/879-9054