Központi Választási Bizottság

 

A Központi Választási Bizottság lebonyolítja a részönkormányzati tisztújító, valamint küldöttgyűlési választásokat, felel a választások törvényességéért, eljár a választásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben, eljár valamennyi kérdésben, amelyet az EHÖK alapszabály a hatáskörébe utal. 3. § A KVB a 2. § a) pontjában rögzített választások során dönt az alábbiakról: a beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról, ellenőrzi az ajánlások hitelességét, továbbá szükség esetén alkalmazza a PTE EHÖK alapszabály 56. § (12) és (13) bekezdésekben foglalt jogkövetkezményeket, a kampánycsend megsértése esetén a PTE EHÖK Alapszabály 61. § (2)-(3) megfelelően eljár, elkészíti és hitelesíti a szavazólapokat, a PTE EHÖK Alapszabály 65. §-ban foglaltak figyelembevételével dönt az urna elhelyezéséről, dönt a választási eljárás befejezéséről és megállapítja a választás végeredményét, közzéteszi a választások eredményét.

 

A Bizottság elnöke: Riszt Krisztina

 

Név Beosztás/pozíció Email cím Telefonszám

Riszt Krisztina

Elnök krisztariszt@gmail.com  +36-20/559-3158

 Győrfi Nina

  Tag    +36-20/310-3139

Nagy Júlia

Tag julcsi9677@gmail.com  +36-20/775-9187

Bíró Klaudia

Tag  biroklau13@gmail.com  +36-30/308-2122

Németh Eszter

Tag n.eszter97@gmail.com  +36-70/414-6253
Tóth Eszter  Tag  eszter.toth@etk.pte.hu 

 +36-30/718-5692

 Nezdei Mirabella

 Tag  nezdei.mirabella@pte.hu  +36-70/948-7231

Kustra Zsófia

 Tag  kustra.zsofia@pte.hu  +36-30/489-1467

Udvardy Péter

 Tag  udvardy.peter@pte.hu  +36-30/879-9054