Központi Választási Bizottság

 

A Központi Választási Bizottság lebonyolítja a részönkormányzati tisztújító, valamint küldöttgyűlési választásokat, felel a választások törvényességéért, eljár a választásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben, eljár valamennyi kérdésben, amelyet az EHÖK alapszabály a hatáskörébe utal. 3. § A KVB a 2. § a) pontjában rögzített választások során dönt az alábbiakról: a beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról, ellenőrzi az ajánlások hitelességét, továbbá szükség esetén alkalmazza a PTE EHÖK alapszabály 56. § (12) és (13) bekezdésekben foglalt jogkövetkezményeket, a kampánycsend megsértése esetén a PTE EHÖK Alapszabály 61. § (2)-(3) megfelelően eljár, elkészíti és hitelesíti a szavazólapokat, a PTE EHÖK Alapszabály 65. §-ban foglaltak figyelembevételével dönt az urna elhelyezéséről, dönt a választási eljárás befejezéséről és megállapítja a választás végeredményét, közzéteszi a választások eredményét.

 

A Bizottság elnöke: Jakab András

 

Név Beosztás/pozíció Email cím Telefonszám

Jakab András

Elnök jakab.andras@pte.hu  +36-30/399-2191

 

     

Nezdei Mirabella Kitti

Tag nezdei.mirabella@pte.hu  +36-70/948-7231

Riszt Krisztina

Tag krisztariszt@gmail.com  +36-20/559-3159

Németh Eszter

Tag n.eszter97@gmail.com  +36-70/414-6253
Tóth Eszter  Tag  eszter.toth@etk.pte.hu   +36-30/718-5692