Rendezvényszervezési Bizottság


A Bizottság véleményezi a PTE EHÖK, a részönkormányzatok és a Kollégiumi Bizottságok rendezvényterveit. A Bizottság feladata a PTE EHÖK rendezvényeinek ütemezése a részönkormányzati rendezvények időpontjainak figyelembevételével, programok kialakítása,azok megszervezése. A költségvetés – beszámoló elkészítése és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé tárása. Segítséget nyújt a nagyobb kari rendezvények megszervezésében. Előkészíti a PTE EHÖK által kiírt, rendezvényszervezéssel kapcsolatos pályázatokat, a beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az Elnökség számára.

A bizottság tagjai:

Kiss András

Szemán Gábor

Palkovits Péter

Péter Marcell

Edvi-Illés Gábor

Marton Zsanett

Varga Mátyás

Pál Zorka

Barnaki Bernadett

Kovács Norbert