EHÖK HÍR
EHÖK ÁOK HÖK Tisztújító választás

ÁOK HÖK Tisztújító választás

2017-09-04

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Hallgatói Önkormányzat

2017. évi tisztújító választását

 

1)       A részönkormányzat elnökét és a hallgatói képviselőket - titkos és közvetlen szavazással a kar hallgatói választják. A választáson minden, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 54. § (1)

2)       Az elnök és az általános alelnök mandátuma 2 évig, az elnöki megbízottak, a jelen alapszabály XI. fejezetében nevesített egyéb megbízottak, valamint a hallgatói képviselők mandátuma 1 évre szól. Az elnök mandátumának megszűnésével – a hallgatói képviselők kivételével – a részönkormányzat választott és megbízott tagjainak mandátuma egyidejűleg megszűnik. - 54. § (2)

3)       A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani. - 56. § (2)

4)      A pályázatnak tartalmaznia kell: - 56. § (3)

a)      jelentkezési lapot

b)      a jelölt önéletrajzát

c)      a jelölt választási programtervét

d)     a jelölt motivációs levelét

e)      15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

f)       a pályázó a pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíti.

5)       Az elnökválasztás során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy elutasításáról a formai követelmények alapján a Központi Választási Bizottság dönt. A (3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. - 56. § (4)

6)      A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a részönkormányzatok kötelesek honlapjukon közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani.

7)      A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. EHÖK iroda

8)      A pályázatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 – 12:00; 13:00 - 15:00 között, Pénteken 9:00 – 12:00; 13:00 - 14.00-ig tudjuk átvenni.

9)      A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2017. szeptember 4. (Hétfő). 08:00 – 2017. szeptember 8. (Péntek) 14:00

10)  A jelölési (ajánlási) időszak 2017. szeptember 8. (Péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2017. szeptember 15-ig (péntek) 12:00-ig tart.

11)  A kampányidőszak 2017. szeptember 8. (Péntek) 16:00 órától kezdődik és 2017. szeptember 24-ig (vasárnap) 24:00 óráig tart.

12)  A kampányidőszak lezárását követően kerül sor a választásra, melynek során a választásra jogosult hallgatók közvetlenül és titkosan szavaznak. A szavazás kezdőnapjának 0. órájától a szavazás befejezéséig kampánycsend van. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. - 58. (1) §

13)   Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik. - 56. § (11)

14)   Az ajánlások hitelességét a Központi Választási Bizottság ellenőrzi. A Központi Választási Bizottság elutasítja azon jelöltek pályázatát, akik a (6) bekezdésben meghatározott számú ajánlást nem szerezték meg, továbbá akik nem teljesítik a pályázati kiírásban, vagy az EHÖK Alapszabályban megjelölt feltételeket.- 56. § (12)

15)  A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani.- 57. §

16)  A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum időpontja: 2017. szeptember 22. 18:00

17)  Valamennyi további eset kapcsán az EHÖK alapszabályában foglaltak az irányadóak. (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet)

 

Pécs, 2017. 09. 03.

 

Takács Gyula s.k.

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Elnök