Pályázat HÍR
Pályázat Gyakornoki program az Országgyűlés hivatalában

Gyakornoki program az Országgyűlés hivatalában

2017-09-01

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET 
egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
a 2017/2018-as tanévben

az alábbi programban való részvételre

PROGRAM

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék az Országgyűlés hivatali szervezetét és működését, és közvetlen betekintést nyerjenek a törvényalkotási folyamat részleteibe.

A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozaton vesznek részt, amelyen részletesen megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját. Vendégként részt vesznek a plenáris ülésen, a bizottsági üléseken, a bizottsági elnöki értekezleten és a Házbizottság ülésén. A program második felében látogatást tesznek — többek között — a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságon, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, a Miniszterelnökségen, valamint az Országgyűlés különböző szervezeti egységeiben gyakorlati feladatokat látnak el.

A programban 14 hallgató vesz részt 2017 októberétől 2018 márciusáig. A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege

  • fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 35 000 Ft,
  • vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 50 000 Ft.

A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1.           A pályázónak 2017 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie

  • biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, politológiai vagy nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
  • nemzetközi tanulmányok, politikai szakértő, politikatudomány, közigazgatási, európai és nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, nemzet­biztonsági, közgazdasági elemző, közgazdálkodási és közpolitikai vagy nemzet­közi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
  • jogász — egységes, osztatlan — szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8. félévében.

 

2.           A jelentkezőnek havi 20 órás — elsősorban csütörtöki napokra tervezett —munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában.

3.           A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.

4.           A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,0o-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál.

5.           Oktatói ajánlólevél csatolása.

6.           A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

a pályázó rövid fényképes önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,

egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A Házszabályon túl című előadás-sorozaton való rendszeres részvétel.

A pályázatot a következő címre kérjük küldeni: Dr. Bárány Tibor törvényhozási főigazgató-helyettes, Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3., osztondijas-parl@parlament.hu

A pályázatokat postai úton és elektronikusan is kérjük megküldeni!

Határidő: 2017. szeptember 6.

(A pályázattal kapcsolatban dr. Bősi Ferencnél, a bosi.ferenc@parlament.hu e-mail­címen lehet érdeklődni.)

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bizottság értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről.

A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) is közzétesszük.