Pályázat HÍR
Pályázat Jelentkezz rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornoknak!

Jelentkezz rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornoknak!

2018-08-06

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint pályázatot írok ki

PTE EHÖK rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornok pozíció betöltésére

 

(1) Az EHÖK rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornok pozíció betöltésére pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetemmel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

 

(2) A kiválasztási folyamatba történő bekerülés feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

 

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét,

c) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

d) a pályázónak a pályázat minden oldalát saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

 

(4) A PTE EHÖK rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

 

(5) A pályázatok leadásának határideje: 2018. 08. 17. 12:00

 

(6) A pályázatok leadásának helye: PTE EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. a nyitvatartási időben

 

(7) A PTE EHÖK rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornokot az EHÖK Elnöke nevezi ki.

 

(8) A beérkezett pályázatok formai követelményeknek történő megfelelőségét, az EHÖK elnöke által megbízott ad hoc bizottság bírálja el.

 

(9) A formai követelményeknek megfelelt pályázók, a pályázóval előre egyeztetett időpontban, szakmai beszélgetésen vesznek részt. Amennyiben a pályázó a szakmai beszélgetésen nem jeleik meg, úgy a pályázati eljárásból kizárásra kerül.

 

(10) A PTE EHÖK rendszergazda és szoftverüzemeltető gyakornok számára a tevékenység szakmai gyakorlatként elfogadtatható (PTE IIG által)

 

(11) A tevékenységet az EHÖK nettó 1000 Ft/óra díjjal ellentételezi, ösztöndíj formájában, a feladatokat összesen havonta 70 órában szükséges ellátni.

 

(12) Tevékenység végzésének helye: PTE Rektori Hivatal (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

 

(13) Elvárt kompetenciák, szakmai ismeretek: jó műszaki érzék, Microsoft operációs rendszerek mélyreható ismerete, hálózati alapismeretek, jó kommunikációs készség, Microsoft irodai szoftvercsomag (Word, Excel) ismerete, rendszergazdai feladatok önálló ellátása (hálózat karbantartás, PC-k hardveres és szoftveres karbantartása, levelezőrendszer beállítás, stb.), mobileszközök ismerete.

 

 

 

 

Pécs, 2018. 07.31.                                                                    

                                                                                                                                             Takács Gyula s.k.

                                                                                                                                PTE EHÖK elnök