EHÖK HÍR
EHÖK Önismeret, élményszerzés önkéntes munka által

Önismeret, élményszerzés önkéntes munka által

2021-02-20

Egyetemi hallgatóként mindannyian olyan környezetben nőttünk fel, hogy könnyebb vagy nehezebb úton, de elérhetővé vált számunkra a felsőoktatás, megismerhettük lehetőségeinket, a szakok választékának színes palettáját, és felvételiztünk, mert hittük, hogy sikerülhet és van helyünk az egyetemen. Viszont ez sokaknak nem adatik meg, többek között azoknak sem, akik elszeparált vidéki falvakban nőttek fel megfelelő oktatás vagy továbbtanulási példa nélkül, amely kulcsfontosságú lenne. Illetve ha van is lehetőség felvételizni, sokszor a kisebbségbe való tartozás nyomán kialakult alacsony önbecsülés is akadály. 

A Pécsi Tudományegyetem 2019 februárjában elsőként meghirdette a Tanítsunk Magyarországért (TM) kurzust, mely keretein belül lehetőségünk van részt venni egy mentorképzésen, majd a szerzett ismeretekkel Baranya és Tolna megyei iskolákban 7-8. osztályos tanulókat mentorálni.

A mentorálást ne egy korrepetálási folyamatként képzeljük el. Épp ellenkezőleg, nonformális tanulástámogatás a cél, mely által a mentoráltak számára kinyílik a világ, és hozzájárul ahhoz, hogy ideális önértékeléssel rendelkezzenek az izolált falvakban élő diákok. 

Hogy ne tűnjön utópisztikus gondolatnak, kifejtem, pontosan mit is jelent. Két dimenzión alapszik a mentorálás. Egyrészt igyekszünk előmozdítani mentoráltjaink önértékelésének, önismeretének növekedését, illetve a többségi társadalom által kreált megbélyegzéseket lebontani. Másrészt bemutatjuk a továbbtanulási intézményeket, különböző szakmákat, munkahelyeket. 

Önbecsülés, önértékelés növelésével kapcsolatos tevékenységek

A mentorálás első lépcsőfoka, hogy megismerjük egymást, kiépüljön egy kölcsönös bizalom.

Ennek jó módszere, illetve kerete a későbbi beszélgetéseknek, ha különböző programokat szervezünk, közös élményeket teremtünk.

Habár jelenleg a vírushelyzet szűk korlátokat szab, normál helyzetben szinte végtelenek a lehetőségek, hiszen olyan helyekre vihetjük el a diákokat, melyre egyébként nem lenne módjuk.

Lehet szó kirándulásról, városnézésről, mozi, színház, paintball, sportnap.  Az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) – a TM mentorprogram szervező egysége – biztosít egy bizonyos keretösszeget ezek megvalósítására. Vagy dönthetünk egyszerűbb program mellett, mint például az iskolában társasozás, kreatív feladatok, játékok kitalálása. Ezek is különösen fontosak, hiszen lehetőséget teremtenek beszélgetésekre, és megfigyelhetjük a diákok egymással való kapcsolatát, osztályban betöltött szerepüket.

A programokat nem egyedül kell kitalálnunk, hanem az osztállyal, egy közös brainstorming során, ezáltal az ő igényeikre, érdeklődésükre lesz szabva a terv. 

Tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységek

A mentorok megismertetik a mentoráltakkal a továbbtanulással kapcsolatos választási lehetőségeket, hogy megalapozott döntést hozva válasszák ki a számukra szimpatikus gimnáziumot. Illetve a szakgimnáziumok folytonosan változó ingoványán segítik az eligazodást.

Számos ösztöndíj elérhető szociálisan rászoruló személyeknek, mely fedezné a diákok kollégiumi lakhatását, illetve megélhetését. Ezekkel a lehetőségekkel viszont meg kell ismertetni a diákokat.

Ugyanakkor önmagában a pénzügyi biztonság nem jelent megoldást. Ahol a családban generációk óta nincs jelen a továbbtanulás vagy a dolgozó szülő mintája, ott más eszközökre van szükség. Az ilyen hátterű gyerekeknek szükségük van egy példaképre, akivel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, akit szívesen követnek, aki motiválja őket. Ilyen személy lehet a mentor. 

Habár elméletben egyetem mellett gond nélkül végezhető a mentori tevékenység, tapasztalat alapján az elvárt heti 6 óra mentorálás kevésnek bizonyulhat egy értékkel teli, bizalmi kapcsolat kiépítéséhez. Hiszen ebben benne van a szervezés, az utazás, így a konkrét találkozókra csak pár óra maradna.

Aki szívesen belekezdene a mentortevékenységbe, gondolja végig, hogy valóban beleillik-e az órarendjébe és hogy mekkora felelősséggel jár. Ugyanis aki időközben a kilépés mellett dönt, kötődésbeli sebeket okozhat.

Úgy gondolom, a képzést csupán önismereti szempontból is érdemes lehet elvégezni, és közben bizonyosan kialakul bennünk a döntés, hogy valóban részt kívánunk-e venni a mentorálásban, ezáltal jelentős élményeket nyújtva elszigetelt falvak diákjainak és saját magunknak is. 

 

Írta: Kubinyi Aliz

Az illusztrációk forrása: Tanítsunk Magyarországért Facebook-oldal