Pályázat HÍR
Pályázat Pályázat Jogi referens pozícióra

Pályázat Jogi referens pozícióra

2017-09-27

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként az alábbiak szerint pályázatot írok ki

PTE EHÖK Jogi referens

pozíció betöltésére

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét

c) 15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást.

d) jelentkezési lapot

A pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

A jelentkezési határidő: 2017. október 13. (péntek) 12:00.

Főbb, ellátandó feladatok:

 •          Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatai által indított szerződések előkészítése,
 •          Folyamatos kapcsolattartás a szerződésekben érintett felekkel (szolgáltató, részönkormányzatok, kancellária képviselői)
 •          Jogi állásfoglalás kialakítása szabályzatmódosítások, egyéb belső rendelkezések elkészítése során

Általános elvárások:

 •          Kiemelten jó kommunikációs képesség
 •          Jó problémamegoldó készség
 •          Microsoft Excel és Word felhasználói szintű ismerete (előnyt jelent ezek haladó szintű kezelése)
 •          Elsősorban jogász hallgatókat, vagy jogász végzettségű doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk

Tevékenység végzésének jellege:

Irodai, havonta 100 órás munkaidő

A tevékenységet ellátó referens havonta 100.000,- Ft ösztöndíjban részesül

Tevékenység végzésének helye: Pécs, Vasvári Pál u 4. Rektori Hivatal

Az EHÖK Jogi referense teljes munkarendben egyéni tan- és vizsgarendre jogosult (a 2017\2018-as tanév tavaszi szemeszterétől kezdődően)

 

Döntéshozatali folyamat:

 •          Jelentkezési határidő: 2017. október 13.
 •          Szóbeli meghallgatás időpontja: 2017. október 18. (szerda 16:00 PTE Rektori Hivatal Szenátusi terme

A szóbeli meghallgatás során a PTE EHÖK gazdálkodási kézikönyvéből, valamint a PTE Szervezeti és működési Szabályzatának 46. számú mellékletéből, a „Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen“ szükséges felkészülni, melyeknek elérhetősége:

 •          Eredmény kihirdetésének időpontja: 2017. október 20. (péntek)
 •          Próbaidőszak: 2017. október 24.  – 2017. november 10.
 •          Feladat átadás- átvételi időszak: 2017. november 13. – 2017. december 20.

 

A pályázatok személyes leadásának helye: 

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. PTE EHÖK Iroda