Pályázat HÍR
Pályázat Pályázat Központi Választási Bizottsági tagságra

Pályázat Központi Választási Bizottsági tagságra

2018-03-07

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki

PTE EHÖK Központi Választási Bizottsági tagságra

(1) Az EHÖK Központi Választási Bizottsága (továbbiakban: KVB) a részönkormányzatok tisztújító-, hallgatói képviselő-, megválasztásának lefolytatására létrehozott 7 tagú testület

(2) A PTE EHÖK KVB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét,

c) 15 napnál nem régebbi, a Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

d) a pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(4) Bármely 1. , 2. , 3. pontban rögzített feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A PTE EHÖK KVB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(6) A pályázatok leadásának határideje: 2018. 03. 20. 12:00

(7) A pályázatok leadásának helye: PTE EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. a nyitvatartási időben

(9) A Központi Választási Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

Pécs, 2018. 03. 05.

Takács Gyula s.k.

PTE EHÖK elnök