Pályázat HÍR
Pályázat Pályázat szakfeladati gyakornok pozícióra

Pályázat szakfeladati gyakornok pozícióra

2018-04-08


Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként

 pályázatot írok ki a

 

PTE EHÖK szakfeladattal megbízott gyakornok pozíció betöltésére.

 

(1) A gyakornok elnöki megbízottként közéleti tevékenység keretén belül támogatja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat térítési- és juttatási ügyekkel kapcsolatos adminisztrációját.

 

Fő feladatok:

- Kollégiumi adminisztráció segítése, így különösen:

            - Hallgatói nyilvántartások vezetése,

            - Felvételi határozatok, és várólista karbantartása

            - Kollégiumi rendezvényekkel kapcsolatos gazdasági adminisztráció segítése

 

- Hallgatói kifizetésekhez kapcsolódó adminisztráció segítése, így különösen:

            - Közéleti alapú ösztöndíj pályázatok nyilvántartása,

            - Hallgatói visszafizetési kérelmek ügyintézése,

            - Jogorvoslati kérelmek ügyintézésével kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása.

 

(2) Az elnöki megbízott közéleti tevékenységét átlagosan – a nyári időszakban is – havi 75 órában végzi.

Tevékenysége alapján jogosulttá válik közéleti tevékenység alapú ösztöndíj beadására.

Elérhető legmagasabb juttatás 75 000 Ft / hó

 

(3) Az elnöki megbízott megbízatása visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, amely meghosszabbítható.

Az elnöki megbízott teljesítménye az elvégzett közéleti tevékenység, valamint beszámolói alapján 3. hónap végén értékelésre kerül. Nem megfelelő értékelés esetén az elnöki megbízás visszavonásra kerül.

 

(4) Elvárások:

- Haladó szintű számítógépes ismeret (különös tekintettel az Excel használatára)

- Kiváló problémamegoldó és szervezői készség,

- Kiváló kommunikációs képesség, amely kreativitással párosul,

- Precíz, pontos munkavégzés,

- Legalább egy idegennyelv ismerete (német vagy/és angol)

 

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét,

c) 15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

d) a pályázat minden oldalát hitelesíteni kell a pályázó aláírásával (kivétel a hallgatói jogviszony igazolás) ellenkező esetben a pályázat  

   hiánypótlás nélkül elutasítható.

 

(6) A jelentkezési határidő: 2018. április 20. (péntek) 14:00 óra.

(7) A pályázatok - postai és személyes - leadásának helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.; PTE EHÖK iroda

 

(8) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(9) A határidőre beérkezett, formai szempontokból megfelelő pályázatokat szakmailag a PTE EHÖK szakfeladati alelnöke által vezetett Bíráló Bizottság véleményezi. Szükség esetén a rangsor felállítása érdekében a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet 2018. április 23-27. között.

 

Pécs, 2018. április 6.  

                                                                                  

                                                                                                                          Takács Gyula sk.  

                                                                                                                                  elnök

                                                                                                                               PTE EHÖK  

További információ kérhető a rajczi.rudolf@pte.hu címen!