BTK HÍR
BTK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 2018. évi elnökválasztás

2018-10-24

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

 

  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat

2018. évi elnökválasztását

 

 

1.     A részönkormányzat elnökét és a hallgatói képviselőket – titkos és közvetlen szavazással a kar hallgatói választják. A választáson minden, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 54. § (1)

2.     Az elnök és az általános alelnök mandátuma 2 évig, az elnöki megbízottak, a PTE EHÖK Alapszabály XI. fejezetében nevesített egyéb megbízottak, valamint a hallgatói képviselők mandátuma 1 évre szól. Az elnök mandátumának megszűnésével – a hallgatói képviselők kivételével – a részönkormányzat választott és megbízott tagjainak mandátuma egyidejűleg megszűnik. - 54. § (2)

3.     A választások lebonyolításának tisztaságáért, valamint annak jogszerűségéért a Központi Választási Bizottság felel. - 54. § (3)

4.     A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani - 56. § (2)

5.     A pályázatnak tartalmaznia kell - 56. § (3)

a.     jelentkezési lapot,

b.     a jelölt önéletrajzát,

c.      a jelölt választási programtervét,

d.     a jelölt motivációs levelét,

e.     15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

f.      a pályázó a pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíti.

6.     Az elnökválasztás során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy elutasításáról a formai követelmények alapján a Központi Választási Bizottság dönt. Az (5). pontban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. - 56. § (4)

7.     A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a részönkormányzatok kötelesek honlapjukon közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani. - 56. § (5)

8.     A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül az EHÖK elnökénél érvényes pályázatot nyújtott be, és az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 3%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást szerzett. - 56. § (6)

9.     Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik. - 56. § (11)

10.  Az ajánlások hitelességét a Központi Választási Bizottság ellenőrzi. A Központi Választási Bizottság elutasítja azon jelöltek pályázatát, akik a PTE SZMSZ 43. sz. mell. 56. § (6) bekezdésében meghatározott számú ajánlást nem szerezték meg, továbbá akik nem teljesítik a pályázati kiírásban, vagy az EHÖK Alapszabályban megjelölt feltételeket. - 56. § (12)

11.  A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani. - 57. §

12.  A kampányidőszak lezárását követően kerül sor a választásra, melynek során a választásra jogosult hallgatók közvetlenül és titkosan szavaznak. A szavazás kezdőnapjának 0. órájától a szavazás befejezéséig kampánycsend van. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. - 58. § (1)

13.  A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. EHÖK Iroda

14.  A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2018. október 25. (csütörtök) 10:00 – 2018. november 5. (hétfő) 12:00 (az EHÖK Iroda nyitvatartási idejében)

15.  A jelölési (ajánlási) időszak 2018. november 5. (hétfő) 16:00 órakor kezdődik és 2018. november 9. (péntek) 12:00-ig tart.

16.  A kampányidőszak 2018. november 5. (hétfő) 16:00 órakor kezdődik és 2018. november19. (hétfő) 23:59-ig tart.

17.  A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum tervezett időpontja: 2018. november 19.

18.  A választás kezdete: 2018. november 20.

19.  Valamennyi további eset kapcsán a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltak az irányadóak (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet).

 

 

Pécs, 2018. október 24.                                                                             

 

 

Takács Gyula s.k

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

elnök