EHÖK HÍR
EHÖK PTE EHÖK  külügyi referens pozíció betöltése

PTE EHÖK külügyi referens pozíció betöltése

2018-12-03

Alulírott Koltai Arnold, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint pályázatot írok ki

PTE EHÖK
külügyi referens pozíció betöltésére

 

(1) Az EHÖK külügyi referensi pozíció betöltésére pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetemmel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

(2) A kiválasztási folyamatba történő bekerülés feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a) a jelentkezési lapot,

 b) a jelölt önéletrajzát,

 c) a jelölt motivációs levelét magyar és angol nyelven,

 d) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

 e) a jelölt által elkészített, jelen kiírás mellékletét képező feladatot,

 f) a pályázónak a pályázat minden oldalát saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(4) A PTE EHÖK külügyi referens mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(5) A pályázatok személyes és elektronikus leadásának határideje: 2018. 12. 14. 12:00

(6) A pályázatok postára adásának határideje: 2018. 12. 11. 12:00

(7) A pályázatok leadásának módjai:

a) személyes leadásának helye és postázási címe: PTE EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. (a nyitvatartási időben) , vagy

b) elektronikusan, scannelt formában: palyazatok.ehok@pte.hu címen a megadott határidőig.

(8) A PTE EHÖK külügyi referensét az EHÖK elnöke nevezi ki.

(9) A beérkezett pályázatok formai követelményeknek történő megfelelőségét, az EHÖK elnöke által megbízott ad hoc bizottság bírálja el.

(10) A formai követelményeknek megfelelt pályázók szakmai beszélgetésen kell részt vegyenek, melynek tervezett időpontja és helyszíne: 2018. december 17. 10:00-14.00, PTE Rektori Hivatal (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.). A szakmai beszélgetés részét képezi az angol nyelvismereti szint felmérése.

(11) Amennyiben a pályázó a szakmai beszélgetésen nem jelenik meg, úgy a pályázati eljárásból kizárásra kerül.

(12) Tevékenység végzésének helye: PTE Rektori Hivatal EHÖK Iroda (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

(13) Elvárt kompetenciák, szakmai ismeretek: TÁRSALGÁSI szintű angol nyelvismeret, kiemelkedő problémamegoldó készség, jó koordinációs készség, az egyetemi szabályzatok ismerete, felhasználói szintű MS Office ismeret.

Pécs, 2018. 12.03.                                                                

Koltai Arnold s.k.
PTE EHÖK elnök