Pályázat HÍR
Pályázat PTE Sport és Parasport Ösztöndíj

PTE Sport és Parasport Ösztöndíj

2017-10-12

A Pécsi Tudományegyetem a 2017/2018-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a PTE Sport és Parasport Ösztöndíjának (továbbiakban: sportösztöndíj) elnyerésére.A sportösztöndíjcélja, hogy támogatást nyújtson annak a hallgatónak, aki tanulmányi kötelezettségein túlmenően rendszeresen részt vállal a PTE sportéletében, valamint elismerje a sportban végzett munkáját és elért eredményeit.

Pályázatot nyújthatnak be a PTE-n bármely képzési és finanszírozási formában tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar, valamint külföldi állampolgárságú hallgatók, akik nem az első tanulmányi félévüket végzik Egyetemünkön.

A sportösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki részt vesz a PTE vagy Pécs Megyei Jogú Város sportéletében (sportolóként vagy sportkoordinátorként), elsősorban a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE PEAC) sportolójaként, vagy más sportklubban a PTE hírnevét öregbíti, valamint sporteredményei, sportteljesítménye kivételesen magas színvonalat mutat a hazai és nemzetközi versenyeken, minőségi sporttevékenységet végez.

 A pályázatot a hallgató nyújthatja be az alábbi kellékekkel:

 a)      pályázati adatlap, amely a hallgatóra vonatkozó adatok mellett tartalmazza a megpályázott kategóriát, valamint a pályázatban meghatározott időszakban elért legjobb eredményeket (fontossági sorrendben legfeljebb 3 eredményt, annak idejét, helyét megjelölve).

 b)      sportegyesületi igazolás,amely tartalmazza a sportoló jogviszonyát a szakosztállyal, továbbá egy a sportoló edzőjének aláírásával ellátott rövid szöveges értékelést.

 c)      sportági szakszövetség által kiállított, hitelesített igazolás, amely nyilatkozik a hallgató pályázatában megjelölt eredményekről.

 d)      sportirodai vagy egyéb PTE sportigazolás(a „d”, valamint az „e” kategória esetében) az elért MEFOB eredményekről, illetve a Sportiroda vagy a PTE más szervezeti egysége által szervezett sporteseményeken való aktív részvételről.

 e)      önéletrajz, amelyben a hallgató ismerteti a sporttal kapcsolatos tevékenységeit, céljait, illetve bemutatja az elvégzett sportszakmai feladatokat.

 f)       hallgatói jogviszony igazolás.

 g)      súlyozott tanulmányi átlagot igazoló hallgatói törzslap („c”, „d”, „e” kategóriákban).

  

Megpályázható kategóriák:

 a.)    „Martinek János kiemelt sportösztöndíj”, amelyetelnyerhet az a hallgató, aki

 •          olimpiai, paralimpiai sportágban felnőtt világversenyen (pl. Olimpia, Paralimpia, Universiade, VB, EB) 1-3. helyezést ért el. Az ösztöndíj összege: legfeljebb egyszeri 400ezer forint.

 b.)    Az a nem olimpiai sportágban versenyző hallgató, aki felnőtt világversenyen (pl. VB, EB) 1-3. helyezést ért el. Az ösztöndíj összege: legfeljebb egyszeri 250ezer forint.

 c.)    Az az olimpiai, paralimpiai sportágban versenyző hallgató, aki

 •          junior világversenyen (pl. VB, EB) 1-3. helyezést ért el.

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 200ezer forint.

 •          válogatott  (egyéni vagy csapat sportágban felnőtt válogatott tagja).

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 175ezer forint.

 •         junior válogatott (egyéni vagy csapat sportágban junior válogatott tagja)

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 150ezer forint.

 •          egyéni vagy csapat sportágban első osztályú sportoló (pl. Extra liga, NB I, OB I).

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 125ezer forint.

A „c” kategóriában a pályázó súlyozott tanulmányi átlagának el kell érnie legalább a 3,0 értéket.

 d.)     „Egyetemi minőségi sport” kategóriában az az olimpiai, paralimpiai sportágban versenyző hallgató, aki

 •             MEFOB versenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy
 •          csapatsport esetén sportága nem a legmagasabb osztályában szerepel, vagy
 •          egyéni sportág esetében sportága országos bajnokságában versenyez.

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 100ezer forint.

A „d” kategóriában a pályázó súlyozott tanulmányi átlagának el kell érnie legalább a 3,5 értéket.

 e.)    „Sportkoordinátori ösztöndíj”: elnyerheti az a sporttevékenységet szervező hallgató, aki egyéni versenyző sportolását koordinálja, vagy csapatokat toboroz a PTE hallgatói közül, számukra edzéseket szervez, valamint versenyezteti azokat az egyes MEFOB rendezvényeken.

Az alábbi kategóriák közül egyben nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki

 •          kupa vagy bajnoki rendszerben versenyezteti a hallgatókat.

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: egyszeri legfeljebb 80ezer forint.

 •          egy adott versenynél koordinálja a sportoló hallgatókat.

A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 50ezer forint.

Az „e” kategóriában kizárólag az a hallgató nyújthat be pályázatot, aki az általa szervezett, koordinált csapattal, versenyzővel az adott MEFOB rendezvényen 1-3. helyezést ér el.

 

Az „e” kategóriában a pályázó súlyozott tanulmányi átlagának el kell érnie legalább a 3,5 értéket.

 

Megjegyzés!

          A d.) és e.) kategóriák elbírálásánál a bíráló bizottság figyelembe veszi azt, hogy a pályázó milyen eredményességgel képviseli a PTE-t a különböző MEFOB versenyeken, valamint az Egyetem által szervezett rendezvényeken.

 •          Nem olimpiai sportágban is minden kategóriában nyújthat be pályázatot a hallgató, amennyiben országos és nemzetközi sikereket ért el. Ezek a pályázatok egyéni elbírálásban részesülnek.
 •          A sportösztöndíjra a fogyatékossággal élő, illetve parasport tevékenységet folytató hallgatók az ép sportolókkal azonos feltételekkel pályázhatnak.

 

Számításba vehető eredmények: 2017. március 1- 2017. szeptember 30-ig tartó időszak.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. (kedd).

 A pályázatok benyújthatóak:

 Személyesen: a PTE OIG Sportirodán (Rektori Hivatal, 222-es szoba), vagy

Postai úton: PTE Oktatási Igazgatóság Sportiroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. (2017. október 31. napi postára adással).

A borítékra kérjük ráírni: „Sportösztöndíj”!

 

A pályázatok elbírálása:

Az érvényes pályázatokat a PTE OIG Sportiroda készíti elő, a PTE Sport és Parasport Bizottság bírálja el.

A pályázat eredményességéről a pályázók elektronikus levél útján értesülnek, a döntést követően 10 napon belül.

A PTE Sport és Parasport Bizottság fenntartja a jogot, hogy a kategóriák elnyerhető összegein módosítson.

A határidőn túli,valamint a hiányosanbeadott pályázatautomatikusan érvénytelen.

Amennyiben az adatlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a PTE OIG Sportiroda vezetőjéhez: Hári József, hari.jozsef@gmail.com, 06-20 288-6053.