EHÖK HÍR
EHÖK Tagot keres a KVB!

Tagot keres a KVB!

2017-11-24

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

PTE EHÖK Központi Választási Bizottság

Tagságának betöltésére vonatkozó pályázatot 

1)      Az EHÖK Központi Választási Bizottsága (továbbiakban: KVB) az EHÖK, valamint annak részönkormányzatainak választási folyamatainak lefolytatására létrehozott 9 tagú testület. - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 18. § (1)

2)      A KVB egy elnökből, egy titkárból és további 7 tagból áll. - 18. § (2)

3)      A PTE EHÖK KVB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói közül kerülnek megválasztásra. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. – 18. § (3)

4)      A pályázatnak tartalmaznia kell: - 18. § (3)

a)      jelentkezési lapot,

b)      a jelölt önéletrajzát,

c)      a jelölt motivációs levelét,

d)      15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított jogviszony igazolást,

e)      a pályázó a pályázata minden lapját aláírásával hitelesíti (beleértve a jogviszony igazolást is).

5)      A Központi Választási Bizottság tagjait az EHÖK Küldöttgyűlése egyszerű többséggel választja 1 évre. A (4) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. - 18. § (3)

6)      A KVB tagjai Kiemelt Közéleti Ösztöndíjban részesülnek.

7)      A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. EHÖK iroda

8)      A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2017. november 24. (Péntek). 10:00 – 2017. december 04. (Hétfő) 12:00

9)      A pályázatok benyújtására vonatkozó időszak lezárását követően személyes meghallgatásra kerül sor, melynek tervezett időpontja: 2017. december 08. (Péntek) 17:00

10)  A meghallgatás során a PTE SZMSZ 43. sz. mellékletének a PTE EHÖK alapszabályának választási eljárásokra vonatkozó részéből szükséges felkészülni.

 

Pécs, 2017. november 24.

 

Takács Gyula s.k.

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Elnök