EHÖK HÍR
EHÖK Tájékoztató a PTE kollégiumainak ideiglenes elhagyásáról

Tájékoztató a PTE kollégiumainak ideiglenes elhagyásáról

2020-11-11

A járványügyi veszélyhelyzet miatt Magyarország Kormánya elrendelte a felsőoktatási intézmények kollégiumainak kiürítését. A tavaszi kiköltözéshez képest a kollégiumból való távozás ebben az esetben nem az onnan való (kollégiumi jogviszony megszűnésével egyidejű) kiköltözést, hanem a kollégiumi jogviszony átmeneti felfüggesztése melletti eltávozást jelent. A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a kollégiumi jogiszony felfüggesztése megszűnik, férőhelyeikre a kollégisták a feloldó intézkedések kiadásakor visszaköltözhetnek. 

A kollégiumi férőhelyek elhagyásakor és a kollégiumból kijelentkezéskor kérjük, vegyék figyelembe a következő iránymutatásokat:

 • A kollégiumot 2020. november 15-én 16.00 óráig el kell hagyni minden hallgatónak, aki kérelem vagy különleges jogviszonya miatt ez alól nem mentesül. A mentesítéssel nem rendelkező hallgatók kollégiumi jogviszonya ekkor automatikusan felfüggesztésre kerül.
 • A kollégiumból kijelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben létrehozott online felületen intézhető, amely hamarosan elérhetővé válik (erről Neptun üzenetben kap minden érintett értesítést). A korábban eltávozott kollégisták az online felületen visszamenőleg is kijelentkezhetnek.
 • A kollégiumi jogviszony felfüggesztésével a kollégiumi díj befizetése alól mentesül a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató. A november havi kollégiumi díj fennmaradó része későbbi időpontban kollégiumi díjként beszámítható, vagy igény alapján – a járványügyi veszélyhelyzet végeztével - visszafizethető.
 • A szobákból nem kell teljesen kiköltözni, az oktatáshoz és a középtávú eltávozáshoz szükséges személyes tárgyakat kell onnan elvinni. 
 • Értéktárgyakat, értékes személyes tárgyakat, kommunikációs eszközöket a szobákból el kell távolítani. 
 • A szobákban lévő elektromos eszközöket – a hűtőgép kivételével – áramtalanítani kell. 
 • A lakóegységek (lakóblokk és szoba) hűtőgépeket és azok fagyasztó részeit is le kell üríteni. 
 • A közösségi helyiségekben fellelhető személyes tárgyakat a lakószobákba kell elhelyezni, vagy a kollégiumból elszállítani. 
 • A szobákat kitakarítva, szeméttől és romlandó áruktól mentesen kell elhagyni. 
 • Kerékpár a kerékpártárolóban maradhat. 
 • A távozáskor a szoba és lakóblokk kulcsokat nem kell leadni.
 • Külföldi hallgatók és rektori méltányosság alapján magyar hallgatók számára az egyetem korlátozott számban férőhelyet biztosít. 
 • Az egészségügyi önkéntesek és az OMSZ munkatársai számára az egyetem továbbra is biztosít férőhelyet. 

Pécs, 2020. november 11.

Kresák Gergely sk.
igazgató
Kollégiumi Központ

 

Rajczi Rudolf sk.
elnök
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Központi Kollégiumi Bizottság