Tájékoztató a PTE Kollégiumainak zárva tartásának elrendeléséről

English version >>

Vidéki (Zalaegerszeg, Kaposvár, Szombathely, Szekszárd) kollégiumok info >>

Friss információ

Kedves Kollégista Hallgatók!

A szombati nap folyamán a fenntartó minisztérium ágazatért felelős államtitkársága felszólította intézményünket a kollégiumi kapacitások soron kívüli racionalizálására, amelynek keretein belül a jelenleg külföldi hallgatóként, vagy rektori méltányossággal bentlakó hallgatókat jelenlegi lakhelyükből történő átköltöztetése, valamint a kollégiumból ideiglenesen kiköltözött hallgatótársak kollégiumokban maradt eszközeinek kiürítése vált szükségessé.

A személyes értéktárgyakért nem kötelező visszajönni, azok hosszabb távú tárolását az egyetem biztosítja!

A Pécsi Tudományegyetem intézkedési tervét úgy állítottuk össze, hogy a rendkívüli körülményekhez mérten ezen intézkedések a lehető legkisebb kellemetlenségként érjenek Benneteket. A meghozott intézkedésekről az alábbiakban olvashatjátok tájékoztatónkat:

Kollégiumi bentlakók átköltöztetésének rendjére vonatkozó intézkedések

A jelenleg külföldiként, vagy rektori méltányosság útján bentlakó hallgatótársaknak több ütemben valósítjuk meg az átköltöztetését. Az átköltözések lebonyolításához szükséges szállításokban segítséget nyújtunk Nektek, egyúttal megkérünk Benneteket, hogy a hatékony és problémamentes átköltözés érdekében szíveskedjetek a felszereléseteket, tulajdonotokat összepakolni és szállításra alkalmas állapotban tárolni. A költözéshez az Egyetem munkatársai, illetve a PTE EHÖK Kollégiumi Diákbizottságai nyújtanak segítséget, keressétek a helyben jelenlévő kollégáinkat bizalommal! Az átköltözés célállomásai a Szántó és a Laterum kollégiumok, melynek ütemezését alább találjátok.

1. ütem: A Szalay László és a Jakabhegyi kollégiumok magyar hallgatóinak átköltöztetése a Laterum kollégiumba 2020. március 17-e, keddig szükséges. A két kollégium esetében kedd 8 órától lesz lehetőségetek az átköltözést biztosító buszok igénybevételére.

2. ütem: A Szántó kollégium magyar hallgatóinak átköltöztetése a Laterum kollégiumba 2020. március 18-a, szerdáig szükséges. Jelen esetben szerda 8 órától lesz lehetőségetek az átköltözést biztosító buszok igénybevételére.

3. ütem: A Boszorkány úti kollégium magyar hallgatóinak a Laterum kollégiumba, a külföldi hallgatóinak a Szántó kollégiumba történő átköltöztetése 2020. március 18-a, szerdáig szükséges, a buszok szintén 8 órától állnak rendelkezésetekre.

A Szántó és Damjanich kollégiumok, valamint a Hunyor Diákszálló külföldi hallgatóit nem érinti a kollégiumok közti átköltözés.

Kollégiumokban maradt hallgatói felszerelések kiürítésére vonatkozó intézkedések

A kollégiumból kiköltözött hallgatótársak visszatérhetnek a kollégiumokba értéktárgyaikért az alábbi felosztás szerint:

  • Laterum Kollégium • 2020. március 16. 8 és 20 óra között,
  • Szalay László Kollégium • 2020 március 16-17-e 8 és 20 óra között,
  • Szántó Kollégium • 2020. március 16-17-e 8 és 20 óra között,
  • Jakabhegyi Kollégium • 2020 március 16-17-e 8 és 20 óra között,
  • Boszorkány úti Kollégium • 2020. 16-19-e 8 és 20 óra között.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kollégiumba történő belépést egyidejűleg 5 szobára korlátozzuk, az ebből fakadó lehetséges torlódások kialakulása miatt kérjük szíves türelmeteket!

Azon hallgatók kollégiumban maradt értéktárgyait, akik már elhagyták a kollégiumot és a személyes utólagos kiköltözés lehetőségével nem tudnak élni, részükre értéktárgyaikat szobakóddal ellátott tárolóegységekben összegyűjtjük, azokról leltárt készítünk, ezt követően egy biztosított egyetemi tároló helyiségben elhelyezzük, ahol ezen értéktárgyak átvehetőek lesznek, a járványügyi korlátozások figyelembevételével. További információt az átvételi lehetőségekről a későbbiekben biztosítunk!

A személyes értéktárgyakért nem kötelező visszajönni, azok hosszabb távú tárolását az egyetem biztosítja!

Kérdéseitekkel keressetek bennünket bizalommal az alábbi email címeken:

A rendkívüli helyzet figyelembevétele mellett igyekszünk mihamarabb választ adni!

Továbbá megkérünk Benneteket, hogy a kialakult helyzetet kezeljétek kellő higgadtsággal és türelemmel, hiszen a fenti intézkedések hatékony végrehajtása közös érdekünk és felelősségünk!

Köszönettel,

Koltai Arnold, a PTE EHÖK elnöke

Kresák Gergely, a PTE Kollégiumi Központ igazgatója