Felsőéves évközi


Kollégiumi férőhelyre pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem minden hallgatója, aki a 2013/2014. tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

A pályázatok leadásának határideje: folyamatos

A pályázatot benyújtó hallgatók várólistán kerülnek elhelyezésre, ahol a férőhelyek számának függvényében a várólistán elfoglalt helyük alapján kerülnek felvételre.

Kollégiumi elhelyezésre pályázni lehet:

  • szociális alapon

  • tanulmányi alapon

  • művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján

  • közéleti tevékenység alapján.

Egy hallgató több szempont alapján is kérheti felvételét a kollégiumba.

A fenti sorrend a feltöltés szempontjainak sorrendjét is tükrözi, tehát a várólistán azon hallgatók kerülnek legelőre, akik szociális alapon kérik felvételüket, ezt követik azok, akik tanulmányi alapon és így tovább. Az egyes szempontokon belül a sorrendet a magasabb pontszám/érték határozza meg.


A szociális alapon pályázó hallgatónak a szociális támogatásra rendszeresített űrlapot kell kitöltenie, és ahhoz mellékelnie kell a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat. Amennyiben a hallgató szociális szempont alapján a 2013/2014-es tanévre már adott be kollégiumi pályázatot, úgy kérhető az ott elért szociális pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.


Tanulmányi alapú
pályázat esetén az utolsó aktív félév korrigált kredit indexe, illetve elsőéves hallgatók esetén a felvételi pontszám alapján kerül megállapításra a sorrend, a kérelemnek formai követelménye pusztán a név az EHA kód és fenti tanulmányi átlag, illetve felvételi pontszám feltüntetése. A kérelmet papír alapon kell eljuttatni a kari DJKB-hoz. A hiányos kérelmet a DJKB nem tudja elfogadni. A művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján történő jelentkezésre az intézményi szakmai tudományos ösztöndíj pályázatra vonatkozó szabályok az irányadóak, az erre rendszeresített űrlapon kell a pályázatot benyújtani és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat kell ahhoz csatolni. Amennyiben a hallgató művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység szempont alapján a 2013/2014-es tanévre már adott be kollégiumi pályázatot, úgy kérhető az ott elért pontszám figyelembe vétele.

Hiányos pályázat esetén 0 ponttal kerül az érintett hallgató a várólistára.

Közéleti tevékenység alapján történő jelentkezés esetén a kari HÖK elnöknek kell igazolnia a legalább 3 havi közéleti tevékenységet az elmúlt félév vonatkozásában és ezt a kérelemhez csatolni kell. A kérelmet papír alapon kell benyújtani a név és az EHA kód feltüntetésével.

A várólistáról való feltöltés hetente történik. Aki nem kerül be az adott feltöltéskor, annak nem kell új kérelmet benyújtania, hanem automatikusan a listán marad, egészen addig, míg nem kéri levételét a várólistáról.