Kulturális


Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj

A röviden ISZTÖ-nek nevezett ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani minden szemeszter elején, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.