Kutatás


Köztársasági Ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére pályázati úton adható teljes tanévre (10 hónapra) szóló ösztöndíj, amit az adott felsőoktatási intézmény előterjesztése alapján az oktatási és kulturális miniszter adományoz. A pályázat feltétele, hogy a két lezárt félévben a hallgatónak legalább 55 kreditet kell összegyűjtenie, és ismételt vizsgája egyáltalán nem lehet. A pályázati felhívás minden év tavaszi szemeszterében (rendszerint májusban) kerül kiírásra a karokon. Nemzeti kiválóság program - Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 

Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb tudományos vagy művészi alkotás és a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Bővebb információ: http://felveteli.pte.hu/index.php?p=contents&cid=357Polgármesteri ösztöndíj

A Pécs Város Polgármesteri ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó lakhelyű, magyar állampolgárságú, vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók pályázhatnak. A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő hallgatók, illetve Pécs testvérvárosaiban élő magyar nemzetiségű tanulók támogatása. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra, további részletekért a Pécs Városi Önkormányzatnál érdeklődhetsz.Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj

A röviden ISZTÖ-nek nevezett ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal a Hallgatói Pályázati Pontokon lehet benyújtani minden szemeszter elején, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.