Pályázatok 2019/2020 I. félév

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK >>

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és az alaptámogatás pályázat.

Engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors segítséget adjunk nektek a legfontosabb dokumentumok beszerzésében.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat az Elsősök Kiegészítő Támogatására, azaz az Alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mestert, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíjakat papíralapon és Neptunban egyaránt be kell nyújtani. 

A Neptun rendszerben 2019. augusztus 29. 12:00 órától lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen szeptember 11. 12:00 óráig. Ezt követően 2019. szeptember 12. (csütörtök) 15 óráig van lehetőségetek eljuttatni az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Irodára (Vasvári P. u. 4.) a szükséges mellékleteket, és a kinyomtatott pályázati űrlapot.

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a “Megtekint” gombra kattintva, hanem a “Nyomtatvány letöltés pdf-ként” lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket!

Fontos, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2019. szeptember 9-én elsőbbségivel add postára a dokumentumokat!

Fontos dokumentumok:

- Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Felhívás

- Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Űrlap, Pontozási és Kitöltési Útmutató

 

Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Az ösztöndíjat papíralapon és Neptunban egyaránt be kell nyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km. 

- Pályázati kiírás

 

Postázási cím
PTE EHÖK

7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(A borítékra írjad rá a kérvényazonosítót is!)

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-mail elérhetőség:
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen még aznap igyekszünk választ adni kérdésedre!


Kapcsolat 

Telefonon kizárólag általános tájékoztatást tudunk adni, egyedi kérdés esetén kérünk benneteket, e-mailben keressetek minket!

Telefonon 10:00 és 15:00 óra között állunk rendelkezésetekre.

Járfás Luca

Járfás Luca

Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság titkára

Koczka Viktor

Koczka Viktor

Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Budai Katalin

Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökhelyettese