PÁLYÁZAT
Esélyegyenlőségi Pályázat 2019/2020

Esélyegyenlőségi Pályázat 2019/2020

Kategória: szociális Határidő: 2019-10-15
2019-09-30

Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: szakbizottság) pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 54. § (6) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

1. A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

2. A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést az alábbi kollégium valamelyikében továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:

a. Szalay László Kollégium
b. Boszorkány úti Kollégium
c. Jakabhegyi Kollégium
d. Laterum Kollégium
e. Szántó Kollégium
f. KPVK Szekszárdi Kollégium
g. ETK Szombathelyi Kollégium
h. ETK Kaposvári Kollégium
i. ETK Zalaegerszegi Kollégium

3. Az űrlapot a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell benyújtani 2019. október 1. 12:00 óra és 2019. október 15. 12:00 óra között.

4. A pályázat érvényesítéséhez a kinyomtatott, és aláírt pályázati űrlapot szükséges a EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltatói Irodára (EHÖK Kisház 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) eljuttatni 2019. október 15 17 óráig. A nem érvényesített pályázatokat a szakbizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

5. A pályázatokról a Központi Kollégiumi Bizottság dönt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatározott szociális pontok alapján felállított rangsor alapján.

6. A hallgatós szociális pontjainak meghatározásánál:

a) amennyiben a hallgató a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

b) Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy az EEP pályázat jelen kiírásban meghatározott űrlap mellet szükséges a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok mellékelése.

7. A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

8. Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pécs, 2019. szeptember 30.

Rajczi Rudolf Gábor sk.
elnök
Központi Kollégiumi Bizottság