PÁLYÁZAT
Felügyelő Bizottsági tagsági pályázat

Felügyelő Bizottsági tagsági pályázat

Kategória: szakmai Határidő: 2019-06-21
2019-06-06

PTE EHÖK


Felügyelő Bizottsági tagság
i pályázat(1) Az EHÖK Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) az EHÖK, továbbá az EHÖK valamennyi testületének, szakbizottságának, valamint a részönkormányzatok és azok által létrehozott szervezeti egységek munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület.

(2) A PTE EHÖK FB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.

(3) A PTE EHÖK FB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a jelentkező önéletrajzát

  2. a jelentkező motivációs levelét,

  3. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.

  4. A pályázónak a pályázat minden lapját aláírásával hitelesítenie kell.

  5. a (d) pontban megjelölt feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 21. (péntek) 14:00 óra

(6) A pályázatok leadási helye (személyesen): 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. PTE EHÖK iroda

(7) A pályázatok postai úton a PTE EHÖK-nek címezve a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. kérjük megküldeni.

(8) A pályázatok postai beérkezési határideje: 2019. június 21. (péntek).

(9) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(10) A PTE EHÖK FB tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

(11) A mandátumba lépés ideje 2019. július 01.

(12) A jelentkezési időszakot követően meghallgatásra kerül sor, amelynek várható időpontja: 2019.06.24. – 06.26. között lesz. A meghallgatásra a PTE EHÖK 2019. július 1-jén hatályba lépő alapszabályából kell készülni, mely IDE kattintva letölthető!Pécs, 2019. 06. 03.

Koltai Arnold

elnök

PTE EHÖK

JELENTKEZÉSI LAP

- Alapszabály (pdf)