PÁLYÁZAT

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

Kategória: szakmai Határidő: 2018-10-14
2018-10-01

Pályázati Felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága a 2018/2019-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki 2018. október 1-i hatállyal intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére a teljes idejű graduális (alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő) képzésben résztvevő hallgatók számára. [TJSZ. 18. § (2)-(3) bek.]

A pályázatokat elektronikusan 2018. október 1. 12:00- 2018. október 14. 23:59 között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, kérvények menüpont alatt.

Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a Neptun tanulmányi rendszer által generált, a leadott kérvények menüpont alatt megtalálható kérvényt aláírást követően a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a Hallgatói Pályázati Pontokon leadni a jelentkezés érvényesítéséhez. A papíralapon nem beérkezett pályázatokat a szakbizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Személyes leadás határideje: 2018. október 15. 14:00

Postai feladás határideje: 2018. október 12.

Postázási cím: PTE EHÖK 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(Kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosítót!)

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a legközelebbi Hallgatói Pályázati Pont ügyintézőihez vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre! Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlap és tájékoztató rendelkezéseit!

Pécs, 2018. október 1.

Rajczi Rudolf Gábor sk.
bizottsági elnök
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Pályázati és Ösztöndíj Bizottság