PÁLYÁZAT
Pályázat PTE EHÖK Belső Ellenőrzési Bizottság tagságra

Pályázat PTE EHÖK Belső Ellenőrzési Bizottság tagságra

Kategória: szakmai Határidő: 2018-01-30
2018-01-30

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint pályázatot írok ki

 

PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsági tagságra

 

(1) Az EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsága az EHÖK, illetve annak szakbizottságai, valamint a részönkormányzatok és annak bizottságai munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület.

(2) A PTE EHÖK BEB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.

(3) A PTE EHÖK BEB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát (mely tartalmazza a pályázó NEPTUN-kódját),

b) a jelölt motivációs levelét,

c) 15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást.

d) A pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázat benyújtásának határideje 2018. február 2. (péntek) 14:00 óra

(6) A pályázatok leadási helye (kizárólag személyesen): 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. PTE EHÖK iroda

(7) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(8) A PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

(9) A pályázatot benyújtó hallgatóknak 2018. február 5-én (hétfőn) 16:00-kor tesztes felvételi ívet kell kitölteniük, amelyről emailben tájékoztatást küldünk a pályázatok beérkezését követően, 2018. február 2. Péntek 16.00-ig

A jelentkezési lap innen tölthető le.

 

Pécs, 2018.01.30.

Takács Gyula

elnök

PTE EHÖK