PÁLYÁZAT
Pályázat PTE EHÖK Felügyelő Bizottsági tagság

Pályázat PTE EHÖK Felügyelő Bizottsági tagság

Kategória: szakmai Határidő: 2020-07-03
2020-06-17

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Vezetősége pályázatot ír ki

PTE EHÖK
Felügyelő Bizottsági tagságra

(1) Az EHÖK Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) az EHÖK, továbbá az EHÖK valamennyi testületének, szakbizottságának, valamint a részönkormányzatának és az azok által létrehozott szervezeti egységek munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület.

(2) A PTE EHÖK FB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.

(3) A PTE EHÖK FB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)    a kitöltött jelentkezési lapot

b)    a jelentkező önéletrajzát

c)     a jelentkező motivációs levelét,

d)    15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.

e)    A pályázónak a pályázat minden lapját aláírásával hitelesítenie kell.

f)     az (e) pontban megjelölt feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázatok postai úton a PTE EHÖK-nek címezve a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. kérjük megküldeni.

(6) A pályázat postára adásának határideje 2020. június 26. (péntek)

(7) A pályázatok postai beérkezési határideje: 2020. július 03. (péntek).

(8) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(9) A PTE EHÖK FB tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja.

(10) A jelentkezési időszakot követően online meghallgatásra kerül sor MS Teams alkalmazáson keresztül, amelynek várható időpontja: 2020.07.06. – 07.10. között lesz. A meghallgatásra a PTE EHÖK Alapszabályából kell készülni.

Pécs, 2020. 06. 17.

Koltai Arnold

elnök

PTE EHÖK


 

További információ a pályázattal kapcsolatban Bodaki Máté kabinetfőnöknél kérhető a bodaki.mate@pte.hu címen.