PÁLYÁZAT
PTE EHÖK Albérlet Támogatás

PTE EHÖK Albérlet Támogatás

Kategória: szociális Határidő: 2020-09-30
2020-08-31

Pályázati Felhívás
EHÖK ALBÉRLET TÁMOGATÁS

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Küldöttgyűlése a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdése értelmében saját bevétel terhére ösztöndíjat hoz létre a PTE azon hallgatói számára, akik a 2020/2021-es tanév vonatkozásában érvényes kollégiumi pályázatot nyújtottak be a pécsi képzési helyen, azonban kollégiumi pályázatukat ponthatár alatti indokkal elutasították.

A pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • tanulmányait pécsi képzési helyen végzi kartól függetlenül,
  • tanulmányait nappali munkarenden végzi,
  • a 2020/2021-es tanévben érvényes kollégiumi pályázatot nyújtott be,
  • a 2020/2021-es tanévben kollégiumi pályázatát ponthatár alatti indokkal (férőhelyhiány) utasították el,
  • albérletén kívül nem rendelkezik érvényes állandó vagy ideiglenes pécsi lakcímmel,
  • érvényes pécsi albérleti szerződéssel rendelkezik.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázati űrlap elérhető a http://ehok.pte.hu/ oldalon.

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:
2020. szeptember 30. (szerda) 16:00 óra.

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük az alábbi címen leadni, vagy postai úton elküldeni:

PTE EHÖK 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
(Borítékon kérjük, tüntesse fel a „EHÖK Albérlet Támogatás” jeligét)

Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje az http://ehok.pte.hu/ oldalon megtekinthető.

A pályázat értékelési szempontja:

A pályázatok feldolgozását, bírálatát valamint a pályázatokról szóló döntést az EHÖK Központi Kollégiumi Bizottsága hozza meg.

A késve leadott, illetve a formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Továbbá érdemi vizsgálat nélküli elutasításhoz vezet az olyan mértékben hiányos pályázat is, amely az elbírálást nem teszi lehetővé. A pályázatok részletes értékelési szempontját a pályázati űrlap kitöltési és pontozási útmutatója tartalmazza.

A pályázatokról szóló döntést az EHÖK Központi Kollégiumi Bizottsága a beérkezési határidőt követően (2020. szeptember 30., szerda) 15 napon belül hozza meg.

Támogatás igénybevételének módja:

Amennyiben a hallgató az ösztöndíjat elnyeri, köteles havonta az albérleti díj befizetéséről szóló igazolást a határozatban meghatározott módon bemutatni a tárgyhónapot követő 5. napig. Amennyiben a hallgató felszólítás ellenére elmulasztja az albérleti díj befizetéséről szóló igazolás bemutatását, az EHÖK Központi Kollégiumi Bizottsága fenntartja a jogot a támogatás visszavonására.


 

- Pályázati felhívás (pdf)

- Pályázati űrlap (doc)

Kitöltési és pontozási útmutató (pdf)

- Kari súlyszámok (pdf)