PÁLYÁZAT

PTE EHÖK Egészségügyi Önkéntes Ösztöndíj (PTE-n kívüli)

Kategória: szakmai Határidő: 2020-06-30
2020-06-16

Pályázati felhívás

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdése értelmében saját bevétel terhére ösztöndíjat hozz létre a PTE azon hallgatói számára, akik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésében illetve következményeinek elhárítása érdekében egészségügyi önkéntes programjaiban részt vesznek.

A pályázat benyújtására jogosult:

  • Pályázatot nyújthat be minden olyan aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, akik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésében illetve következményeinek elhárítása érdekében Pécsi Tudományegyetem részvétele nélkül[1] megvalósult egészségügyi önkéntes programban vettek részt.
  • Egészségügyi önkéntes tevékenységnek minősül az egészségügyi ellátónál (kórház, rendelőintézet, szakrendelés, fogorvosi rendelő, gyógyszertár) végzett önkéntes tevékenység függetlenül a tevékenység jellegétől.

Pályázati időszak:

  • A pályázat benyújtására a pályázat kiírásának napjától 2020. június 30-ig van lehetőség.

A pályázat értékelési szempontja:

o   a hallgató tanulmányi rendszerben megadott e-mail címéről érkezik,
o   csatolásra kerül az egészségügyi ellátóval kötött önkéntes megállapodás másolata,
o   csatolásra kerül az egészségügyi ellátó által igazolt önkéntes óraszámról szóló igazolás másolata.

  • A fenti feltételek nem teljesülése esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
  • A pályázat pontszáma az alábbi képlet alapján, a matematika általános szabályainak megfelelően egész számra való kerekítéssel kerül megállapításra:
  • Az EHÖK Vezetősége a beérkezett pályázatok feldolgozását követően megállapítja a pályázat elnyeréséhez szükséges ponthatárt, a ponthatárt elért hallgatók alapösztöndíját, valamint a ponthatár feletti pontok után járó ösztöndíj összegét. Az így megállapított egyszeri ösztöndíj összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegét.
  • Az EHÖK Vezetősége a hallgatókat a Tanulmányi rendszerben megadott e-mail címükön a pályázat benyújtását követő 20 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
  •  

Pécs, 2020. június 8.

Koltai Arnold s.k.
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Elnök

 

[1] Jelen pályázat benyújtására az a hallgató nem jogosult az a hallgató, aki Pécsi Tudományegyetem egészségügyi önkéntes programjaiban vesznek részt. Számukra külön ösztöndíjlehetőséget biztosítunk.


Az ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás a juttatasok.ehok@pte.hu címen kérhető.