PÁLYÁZAT
PTE EHÖK-KNI Nemzetközi Mentor Pályázat

PTE EHÖK-KNI Nemzetközi Mentor Pályázat

Kategória: szakmai Határidő: 2020-07-12
2020-06-15

English version >>

A Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (PTE EHÖK) és a Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság (PTE KNI)felvételt hirdet nemzetközi mentori szerep betöltésére a 2020/2021-es tanévre.

Kedves Hallgatók,

A PTE EHÖK Nemzetközi Mentorprogram felvételt hirdet az egyetemre érkező elsőéves hallgatók integrációs, kortárs segítői feladatellátására a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. július 12. 17:00 (vasárnap)

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikusan, önéletrajz és motivációs levél megküldésével angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu e-mail címre.

A jelentkezést követően minden jelentkező visszaigazoló e-mailt kap.

Amennyiben bármilyen kérdésetek van, írjatok a kovacs.boglarka@pte.hu e-mail címre!

Sikeres pályázást kívánunk!

Ellátandó feladat

 • A mentor azonos intézményben tanuló felsőbb éves hallgató, aki segíti a rábízott külföldi diák felsőoktatási integrációját
 • A mentor felveszi a kapcsolatot a rábízott külföldi diákkal annak Magyarországra való megérkezését megelőzően, amennyiben szükséges, segít neki az albérletkeresésben, kollégiumi ügyintézésben.
 • A diák megérkezését követően folyamatosan kapcsolatot tart vele, tájékoztatja az aktuális intézményi pályázatokról, ösztöndíjakról, az intézményi tanulmányi rendszerről, valamint segíti a diákéletbe való bekapcsolódását.
 • Amennyiben a külföldi diák igényli, úgy a mentor segítséget nyújt adminisztrációs ügyek intézésében.
 • A mentorok feladataikat párokban látják el, csoportosan egyszerre maximum 20 fővel foglalkozhatnak, mely feladat ellátása ellentételezéseként juttatás illeti meg.
 • A felvételt nyert mentorok egy tanévre vállalják mentori tevékenységüket, mely időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
 • A mentor vállalja, hogy a mentorált hallgatókkal kapcsolatos, saját felelősségi körben nem rendezhető ügyeket továbbítja Kovács Boglárka, mentorprogramért felelős koordinátor irányába.
 • A mentor vállalja, hogy megbízása idején folyamatosan kapcsolatot tart a mentorprogramért felelős koordinátorral, és a munkájához tartozó adminisztrációs feladatokat maradéktalanul teljesíti, munkájáról írásbeli beszámolót készít.
 • A mentor vállalja, hogy legjobb tudásának megfelelően, aktívan részt vesz az EHÖK által szervezett mentori kompetenciákat fejlesztő felkészítő képzésen.

Pályázati feltételek

 • Mentornak jelentkezhet minden olyan nappali tagozatos hallgató, aki alapszakon nem az első tanévét kezdi a felsőoktatásban 2020/2021-es tanévben.
 • A PTE Nemzetközi Mentorprogram munkanyelve angol, így a legalább középszintű angol nyelvtudás a jelentkezés kritériumát képezi.
 • A jelentkezők vállalják, hogy amennyiben a mentorfelvételt sikeresen teljesítik, elvégzik a mentorprogram által online biztosított tréninget, mely mentori munkájukat hivatott segíteni, illetve arra nyújt felkészítést. Az online tréning a mentorfelkésztő hétvégét helyettesíti a jelenlegi járványügyi helyzetben.
 • Önéletrajz és motivációs levél megküldése angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu címre a pályázati felhívásban jelzett határidőig.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje

 • 2020. július 23-ig minden jelentkező visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése a mentorprogram vezetése által milyen bírálatban részesült, melyet amennyiben indokolt, online interjú követ.
 • A sikeres elbíráslásban részesülő pályázók számára online képzés kerülnek megszervezésre 2020 augusztus hónapban. Az online tartalmak sikeres teljesítését követően zárul a mentorfelvételi eljárás.