PÁLYÁZAT
PTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökválasztás

PTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökválasztás

Kategória: szakmai Határidő: 2019-03-22
2019-03-08

Alulírott Koltai Arnold, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 2019. évi elnökválasztását

 1. A részönkormányzat elnökét és a hallgatói képviselőket – titkos és közvetlen szavazással a kar hallgatói választják. A választáson minden, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 54. § (1)
 2. Az elnök mandátuma 2 évig, az elnöki megbízottak, a PTE EHÖK Alapszabály XI. fejezetében nevesített egyéb megbízottak, valamint a hallgatói képviselők mandátuma 1 évre szól. Az elnök mandátumának megszűnésével – a hallgatói képviselők kivételével – a részönkormányzat választott és megbízott tagjainak mandátuma egyidejűleg megszűnik. – 54. § (2)
 3. A választások lebonyolításának tisztaságáért, valamint annak jogszerűségéért a Központi Választási Bizottság felel. – 54. § (3)
 4. A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani – 56. § (2)
 5. A pályázatnak tartalmaznia kell – 56. § (3)
  a. jelentkezési lapot,
  b. a jelölt önéletrajzát,
  c. a jelölt választási programtervét,
  d. a jelölt motivációs levelét,
  e. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
  f. a pályázó a pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíti.
 6. Az elnökválasztás során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy elutasításáról a formai követelmények alapján a Központi Választási Bizottság dönt. Az (5). pontban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. – 56. § (4)
 7. A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a részönkormányzatok kötelesek honlapjukon közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani. – 56. § (5)
 8. A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül az EHÖK elnökénél érvényes pályázatot nyújtott be, és az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 3%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást szerzett. – 56. § (6)
 9. Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik. – 56. § (11)
 10. Az ajánlások hitelességét a Központi Választási Bizottság ellenőrzi. A Központi Választási Bizottság elutasítja azon jelöltek pályázatát, akik a PTE SZMSZ 43. sz. mell. 56. § (6) bekezdésében meghatározott számú ajánlást nem szerezték meg, továbbá akik nem teljesítik a pályázati kiírásban, vagy az EHÖK Alapszabályban megjelölt feltételeket. – 56. § (12)
 11. A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani. – 57. §
 12. A kampányidőszak lezárását követően kerül sor a választásra, melynek során a választásra jogosult hallgatók közvetlenül és titkosan szavaznak. A szavazás kezdőnapjának 0. órájától a szavazás befejezéséig kampánycsend van. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. – 58. § (1)
 13. A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. EHÖK Iroda
 14. A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2019. március 11. (hétfő) 10:00 – 2019. március 22. (péntek) 12:00 (az EHÖK Iroda nyitvatartási idejében)
 15. A jelölési (ajánlási) időszak 2019. március 22. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2019. március 29. (péntek) 12:00-ig tart.
 16. A kampányidőszak 2019. március 22. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2019. április 7. (vasárnap) 23:59-ig tart.
 17. A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum tervezett időpontja: 2019. április 3.
 18. A választás kezdete: 2019. április 8.
 19. Valamennyi további eset kapcsán a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltak az irányadóak (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet).
Pécs, 2019. március 8. 

Koltai Arnold s.k.
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
elnök


Letölthető dokumentumok: