PÁLYÁZAT
PTE Mentorprogram Ösztöndíj

PTE Mentorprogram Ösztöndíj

Kategória: Kutatói Határidő: 2021-07-14
2019-09-30

Pályázati felhívás


Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdése értelmében saját bevétel terhére ösztöndíjat hozz létre a PTE Mentorprogramban résztvevő hallgatók munkájának támogatása céljából.


A pályázat feltételei:
- Pályázatot nyújthat be minden olyan aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki a PTE Mentorprogramban mentor tevékenységet végez.
- A pályázat elnyerése céljából a hallgatóknak jelen felhívás mellékletében szereplő adatlapot kell benyújtaniuk.
- Az adatlap kötelező melléklete a hallgató eddigi mentor-tevékenységének írásos összefoglalója.


Amennyiben a hallgató az adatlapot vagy az írásos beszámolót aláírásával nem látja el, abban az esetben pályázata érdemben nem vizsgálható!


Pályázat értékelési szempontjai:
Beszámoló megalapozottsága (10 pont)
0 pont – a beszámoló nem kötődik a mentor tevékenységhez, zavaros, logikátlan
1-5 pont –tartalmazza a mentor tevékenységet, a beszámolóban pontatlanságok találhatóak
6-10 pont – részletesen tartalmazza a mentor tevékenységét, a beszámoló logikus, jól felépített


Elnyerhető ösztöndíj:
0 pont - A hallgató a támogatásra nem jogosult.
1-5 pont – A hallgató 5000 Ft / hó egyszeri támogatásra jogosult
6-10 pont – A hallgató 10 000 Ft / hó egyszeri támogatásra jogosult.


A pályázatok feldolgozását az EHÖK Vezetősége dolgozza fel, és bírálja el. A pályázat eredményéről az EHÖK Vezetősége a hallgatókat a tanulmányi rendszerben megadott e-mail címükön értesíti.


A pályázati adatlap és beszámoló beérkezésének határideje
A beszámolóval érintett hónapot követő 10. munkanap

Koltai Arnold sk.
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Elnök


 

- Pályázati űrlap letöltése