PÁLYÁZAT

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj 2017-2018-02

Kategória: szociális Határidő: 2018-06-29
2018-03-20

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendkívüli szociális támogatás elnyerésére.

  • A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.
  • Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a az EHÖK szakbizottságához kell eljuttatni, amely azt a meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el.

A pályázatot a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell kitölteni, majd a kinyomtatott kérvényt aláírva, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok csatolásával kell eljuttatni a Hallgatói Pályázati Pontokra személyesen vagy postai úton.

A pályázat beérkezési határideje:
2018. június 29.

(Végzős hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszűnését megelőző nap)

 

A pályázatot kérjük a Hallgatói Pályázati Pontokon leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE EHÖK HPP címére (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) HPP megjelöléssel.

A borítékra írják rá: Rendkívüli szociális támogatás pályázat.

 

Késve leadott, hiányos, illetve a nem hatályos űrlapon leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

A pályázatok bírálása folyamatosan történik a pályázati időszak alatt.

A pályázaton kizárólag 2018. február 1-t követő rendkívüli körülmények szerepelhetnek, melyek a rendszeres szociális ösztöndíj során NEM kerültek figyelembe vételre!

 

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlap és tájékoztató rendelkezéseit!

 

Pécs, 2018. március 19.

 

Tisztelettel:

Rajczi Rudolf Gábor sk.
szakfeladati alelnök