PÁLYÁZAT
Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás

Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás

Kategória: szociális Határidő: 2019-02-12
2019-01-17

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban SZEB) a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét képező űrlapon kell az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határideig benyújtani, amely határidőt az EHÖK szakbizottsága a benyújtási határidőt legalább 15 nappal megelőzően közzétesz. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [TJSZ. 20. § (6)-(7)]

A pályázatokat elektronikusan 2019. január 21. 12:00 óra és 2019. február 11. 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni a Hallgatói Pályázati Pontokra!

Dokumentumok beérkezési határideje:
2019. február 12. (kedd) 14:00 óra

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő: 2019. február 6. (szerda) (elsőbbségivel)

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
(Postai feladás esetén a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát!)

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy 
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

Alaptámogatás: Erre irányuló kérelem esetén (az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá 
b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, kérvények menüpont alatt.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót, mely a http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok oldalon érhető el.

Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer által generált, a leadott kérvények menüpont alatt megtalálható adatlapot aláírást követően a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a Hallgatói Pályázati Pontokon leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: 7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a legközelebbi Hallgatói Pályázati Pont ügyintézőihez vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre!

Pécs, 2019. január 16.

Koczka Viktor s.k.
bizottsági elnök
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság