PÁLYÁZAT
Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Kategória: szakmai Határidő: 2019-02-12
2019-01-17

Pályázati Kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban SZEB) a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére. 

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt. 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km. 

 

A pályázati kérelmet az EHÖK részére, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon, papír alapon kell benyújtani. 

Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány innen tölthető le

A pályázat elbírálása a fentieken túl, az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: a hallgató szociális körülményei (szociális ösztöndíj űrlap alapján), a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a képzési hely közötti távolság.  A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a Kar igazolását szakmai gyakorlatának végzéséről. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat.

[TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek. alapján]

 

Amennyiben a hallgató a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott vagy pályázik, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembevételre.

 

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező: 

a)      Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány, amely innen tölthető le

b)      A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok. A formanyomtatványok a következő oldalon érhetőek el:   

http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok

 

Dokumentumok beérkezésihatárideje:

2019. február 12. (kedd) 14:00 óra

 

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét! A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni! Postára adási határidő: 2019. február 6.  (elsőbbségivel)

 

Postai cím:

PTE EHÖK

7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

(Postai feladás esetén a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát!)

 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a legközelebbi Hallgatói Pályázati Pont ügyintézőihez vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre!

 

Pécs, 2019. január 16.

 


                                                                                                          Koczka Viktor
                                                                                                          bizottsági elnök
                                                                                                  Pécsi Tudományegyetem
                                                                                          Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
                                                                                            Pályázati és Ösztöndíj Bizottság