PÁLYÁZAT

Tehetség Ösztöndíj 2017/2018-02

Kategória: szakmai Határidő: 2018-05-28
2018-05-09

PÁLYÁZAT
„EHÖK TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJ”
elnyerésére

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PTE EHÖK) pályázatot ír ki a 2017/2018 tanév tavaszi szemeszterben az egyéni hallgatói tehetséggondozás támogatása céljából.


Az ösztöndíjra valamennyi Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, tanulmányait felsőfokú szakképzésben, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben folytató, teljes munkaidejű képzési rendű hallgató pályázhat.
Az ösztöndíjra jelen pályázati felhívásban valamint a pályázati űrlapon és annak pontrendszerében meghatározott feltételrendszer szerint lehet pályázni.


Az ösztöndíj keretén belül hallgató szemeszterenként legfeljebb egy alkalommal részesíthető támogatásban.


A pályázó hallgató a pályázat megvalósulása után köteles írásban beszámolni a pályázott tevékenységről, és a támogatás felhasználásáról. Ennek hiányában az EHÖK PÖB-nek nem áll módjában a következő pályázati időszakban újabb pályázatot befogadni.


A pályázó emellett hozzájárul, hogy a PTE EHÖK a pályázat beszámolóját marketing célokra felhasználhassa, az EHÖK Magazinban megjelentethesse.


A pályázatok benyújtásának ideje és helye:
2018. május 8. - 2018. május 28.
(Végzős hallgatók esetén a jogviszony megszűnésének napjáig be kell nyújtani a pályázatot!)


A pályázat benyújtható személyesen a Hallgatói Pályázati Pontokon, valamint postai úton:
PTE EHÖK PÖB
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

További információ a pályázati kiírásban valamint a pályázati űrlapon található.