Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2018/2019

Felkerültek az összegek!

Kedves Hallgatók!

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók már láthatják Neptunban az összeget. Amennyiben te nem látsz összeget, vagy nem értesz egyet az összeggel, akkor szükséges, hogy megvárd, míg feltöltésre kerül a Tanulmányi Rendszerbe a határozatod.

Határozatok feltöltésének várható időpontja: 2018. október 10.

Ezt követően nyilik meg lehetőségetek a jogorvoslati kérelmek benyújtására.

Amennyiben a felkerült döntéssel nem értesz egyet, a jogorvoslati eljárás keretén belül van lehetőséged fellebbezéssel élni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.

 Ne feledd, amennyiben dokumentumhiány miatt került számodra kevesebb pont megitélésre, a fellebbezési eljárás során nincs lehetőséged hiánypótlásra, azaz a hiányzó dokumentum benyújtására!

 Emiatt, a körülmények tisztázása érdekében első lépésként lépj velünk kapcsolatbaa palyazatok.ehok@pte.hu címen.

Ha szeretnél a fellebbezéssel élni, itt letöltheted a szükséges iratmintát, melyet kitöltve, bármely HPP-re eljuttatva élhetsz a fellebbezési jogoddal. Fellebbezéssel a határozatod feltöltését követő 15 napon belül van lehetőséged.

A fellebbezésedhez minden esetben csatolnod kell a Neptunból letölthető határozatot, így fontos, hogy megvárd a határozat a feltöltését!

Ha bármi további kérdésed van, a Hallgatói Pályázati Pontok csapata várja kérdéseidet a palyazatok.ehok@pte.hu címen!

Üdvözlettel,

Hallgatói Pályázati Pontok csapata

Időpontfoglalás >>

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK >>

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és az alaptámogatás pályázat.

Engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors segítséget adjunk nektek a legfontosabb dokumentumok beszerzésében.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat az Elsősök Kiegészítő Támogatására, azaz az Alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mestert, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíjakat papíralapon és Neptunon egyaránt be kell nyújtani.

A Neptun rendszerben 2018. augusztus 30.-tól lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen szeptember 16. 23:59 óráig. Ezt követően 2018. szeptember 17 (hétfő) 16 óráig van lehetőségetek eljuttatni a Hallgatói Pályázati Pontokra a szükséges mellékleteket, és a kinyomtatott pályázati űrlapot.

Fontos, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2018. szeptember 13-án elsőbbségivel add postára a dokumentumokat!

 

Fontos dokumentumok:

- Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Felhívás

- Pontozási útmutató (pdf)

- Szociális kitöltési útmutató (pdf)

- Szociális űrlaphoz 1. sz. nyilatkozat (pdf)

 Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.
A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. 
A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km. 

- Pályázati kiírás

- Pályázati űrlap

 

Postázási cím
PTE EHÖK

7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(A borítékra írjad rá a kérvényazonosítót is!)

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-Mail elérhetőség:
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen még aznap választ kaptok kérdésetekre!