English below

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2022/2023-as tanév vonatkozásában az alábbi pályázatot írja ki felsőéves hallgatók kollégiumi ellátásra.

Pályázatot nyújthat be mindenki, aki az Egyetemre felvételt nyert, akinek az esetében az Egyetem az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében az Egyetem vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen szakra, milyen munkarend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói jogviszony során milyen tanulmányokat fog folytatni, illetve milyen szakon, milyen munkarend szerint létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt. [TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázatokat elektronikusan 2022. április 27. (szerda) 12:00 óra és 2022. május 16. (hétfő) 16:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül (Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpont).

Az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot a jelentkezés érvényesítéséhez kinyomtatva, aláírva, az esetlegesen szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodájába!

Dokumentumok beérkezési határideje:

2022. május 17. (kedd) 16:00 óra

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő:
2022. május 16. (hétfő) (elsőbbségivel)

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

(Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát, illetve a „Kollégiumi pályázat” jeligét!)

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket!

Pécs, 2022. április 27.

Elérhetőségek

  • Kollégiumokkal kapcsolatos kérdések – kollegiumok.ehok@pte.hu
  • Szociális űrlappal és csatolandó mellékletekkel kapcsolatos kérdések – palyazatok.ehok@pte.hu

————————————————————————————————————————————————————————–

The University Dormitory Committee of the University Student Union (hereinafter: USU) of the University of Pécs (hereinafter: the Committee) considering Article 35 of Annex 6 of the Statutes of the University of Pécs, the Code of Charges and Benefits (hereinafter: CCB), announces dormitory application for seniors for the academic year of 2022/2023.

Applications may be submitted by those who have successfully applied for admission to the University, who were granted transfer to the University, who were admitted to the University as visiting students and who have student status at the University (hereinafter: student) irrespective of the study program cycle and the major they applied for to be admitted or transferred to or of the type of studies they are going to pursue as visiting students, and/or of the major or study program cycle in which they established their student status on at the University. [Section 35 (3) of the CCB]

Applications can be submitted electronically through the Neptun system between 12 PM (Wednesday) 27 April 2022 and 16 PM (Monday) 16 May 2022.

The electronically submitted application form must be printed out and signed, together with the necessary paper-based annexes. These documents must be handed in at the Administration Office of the USU to validate the application!

Deadline for arrival of documents:

May 17, 2022 (Tuesday) 4:00 p.m.

When sending by post, consider the time of posting!
We cannot accept late applications!
Deadline for mailing: 16. May 2022 (Monday) (with priority)

Postal address:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

(In case of sending by post, please write your application identification number and “Dormitory application” on the envelope!)

Before submitting your application, please study the call for applications in detail, as well as the application instructions.

Pécs, 27th April 2022

Contact details

  • Questions about dormitories – kollegiumok.ehok@pte.hu
  • Questions about application instructions – palyazatok.ehok@pte.hu