English below

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (PTE EHÖK) felvételt hirdet nemzetközi mentori szerep betöltésére a 2022/2023-es tanévre!

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. június 10. 17:00 (péntek)

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikusan, hallgatói jogviszonyigazolás, önéletrajz és motivációs levél megküldésével angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu e-mail címre.

A jelentkezést követően minden jelentkező visszaigazoló e-mailt kap.

Ellátandó feladat

 • A mentor azonos intézményben tanuló felsőbb éves hallgató, aki segíti a rábízott külföldi hallgató felsőoktatási integrációját
 • A mentor felveszi a kapcsolatot a rábízott külföldi hallgatóval annak Magyarországra való megérkezését megelőzően, amennyiben szükséges, segít neki az albérletkeresésben, kollégiumi ügyintézésben.
 • A hallgató megérkezését követően folyamatosan kapcsolatot tart vele, tájékoztatja az aktuális intézményi pályázatokról, ösztöndíjakról, az intézményi tanulmányi rendszerről, valamint segíti a diákéletbe való bekapcsolódását.
 • Amennyiben a külföldi hallgató igényli, úgy a mentor segítséget nyújt adminisztrációs ügyek intézésében.
 • A felvételt nyert mentorok egy tanévre vállalják mentori tevékenységüket, mely időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
 • A mentor vállalja, hogy megbízása idején folyamatosan kapcsolatot tart a mentorprogramért felelős koordinátorral, és a munkájához tartozó adminisztrációs feladatokat maradéktalanul teljesíti, munkájáról írásbeli beszámolót készít.
 • A mentor vállalja, hogy legjobb tudásának megfelelően, aktívan részt vesz az EHÖK által szervezett mentori kompetenciákat fejlesztő felkészítő képzésen.

Pályázati feltételek

 • Mentornak jelentkezhet minden olyan nappali tagozatos hallgató, aki alapszakon nem az első tanévét kezdi a felsőoktatásban 2022/2023-as tanévben.
 • A PTE Nemzetközi Mentorprogram munkanyelve angol, így a legalább középszintű angol nyelvtudás a jelentkezés kritériumát képezi.
 • A jelentkezők vállalják, hogy amennyiben a mentorfelvételt sikeresen teljesítik, elvégzik a mentorhálózat által biztosított tréninget, mely mentori munkájukat hivatott segíteni, illetve arra nyújt felkészítést.
 • Hallgatói jogviszony igazolás, önéletrajz és motivációs levél megküldése angol nyelven a mentorprogram.ehok@pte.hu címre a pályázati felhívásban jelzett határidőig.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje

 • 2022. június 15-ig minden jelentkező visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése a mentorprogram vezetése által milyen bírálatban részesült, melyet amennyiben indokolt, interjú követ.
 • A sikeres elbíráslásban részesülő pályázók számára mentor tréning kerül megszervezésre 2022 augusztus hónapban. A tréning sikeres teljesítését követően zárul a mentorfelvételi eljárás.

Kérdés esetén keresd: berzsan.mercedesz@pte.hu.

 

———————————————————————————————————————————-

 

CALL FOR APPLICATION

The University Student Union of the University of Pécs (PTE EHÖK) is inviting applications for international mentors for the academic year 2022/2023.

Deadline for application: 10 June 2022, 17:00 (Friday)

How to apply: electronically by sending a Student Status Certificate, a CV, and a letter of motivation in English to mentorprogram.ehok@pte.hu.

All applicants will receive a confirmation e-mail following their application.

Task of a mentor

 • The mentor is an upper year student at the same institution who assists the integration of the assigned international student in higher education
 • The mentor will contact the foreign student before his/her arrival in Hungary and, if necessary, help him/her to find accommodation and to find a dormitory.
 • After the student’s arrival, he/she will keep in touch with the student, informing him/her about current institutional applications, scholarships, the institutional study system and helping him/her to integrate into student life.
 • If the student requests it, the mentor will assist with administrative matters.
 • The mentors are recruited for one academic year, during which time they must be active students.
 • The mentor undertakes to maintain constant contact with the mentor programme coordinator during the period of his/her assignment, to fulfil the administrative tasks related to his/her work in full and to prepare a written report on his/her work.
 • The mentor undertakes to participate actively, to the best of his/her ability, in the mentoring training organised by the EHÖK.

Application criteria

 • Any full-time student who is not starting his/her first year of study in higher education in the academic year 2022/2023 in a bachelor’s degree programme may apply for a mentor.
 • The working language of the PTE International Mentorship Program is English, so an intermediate level of English is required.
 • Applicants agree to complete the mentoring training provided by the mentor network to support and prepare them for their mentoring role.
 • Send an Student Status Certificate, a CV, and a letter of motivation in English to mentorprogram.ehok@pte.hu by the deadline indicated in the call for applications.

Procedure for the assessment of applications

 • By 15 June 2022, all applicants will receive a confirmation of the assessment of their application by the mentoring programme management, followed, where appropriate, by an interview.
 • A mentor training session will be organised for successful applicants in August 2022. After successful completion of the training, the mentor recruitment process will be closed.

If you have any questions, please contact berzsan.mercedesz@pte.hu.