Tanulmányi Ösztöndíj

A Tanulmányi Ösztöndíj pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott jogosultsági határt. A juttatás egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi Ösztöndíjban a kar államilag támogatott képzési formájú, teljes idejű (vagyis nappali) képzésben résztvevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozás félévében nem részesülhet Tanulmányi Ösztöndíjban. A Tanulmányi Ösztöndíj havi összegét az egyes hallgatók részére a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott elvek szerint a Központi Tanulmányi Iroda állapítja meg és gondoskodik a kiutalásáról.


Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj

A röviden ISZTÖ-nek nevezett ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Irodán lehet benyújtani minden szemeszter elején, mely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.