Alulírott Koczka Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Központi Kollégiumi Bizottság Ügyrendjének megfelelően az alábbiak szerint írom ki

Jakabhegyi kollégium Kollégiumi Diákbizottság (3 fő) 2022. évi választása

Laterum Kollégiumi Kollégiumi Diákbizottság (3 fő) 2022. évi választása

(1) Pályázni jogosult minden olyan, az adott kollégiummal érvényes kollégiumi szerződéses jogviszonyban álló hallgató, aki érvényes pályázatot nyújt be az EHÖK Vezetőségénél. A Kollégiumi Diákbizottsági tagságra pályázatot benyújtó jelentkezők kötelesek az adott kollégium kollégiumi jogviszonnyal rendelkező lakóinak 10%-ának írásbeli ajánlását megszerezni. Egy kollégista több jelentkezőt is ajánlhat a Diákbizottságba.

(2) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3)  A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét,

c) érvényes kollégiumi szerződés másolata,

d) adott kollégium kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak 10%-ának írásbeli ajánlását tartalmazó ajánló ív

e) 15 napnál nem régebbi, a Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

f) a jelöltnek pályázat minden oldalát saját kezű aláírásával kell ellátnia,

g) a pályázó tervezett programját.

(4) Bármely 1. , 2. , 3. pontban rögzített feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázatok leadásának időszaka: 2022. október 4. (kedd) 15:00 órától 2022. október 18. (kedd) 12:00 óráig

(6) A pályázatok leadásának helye: PTE EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

(7) A Kollégiumi Diákbizottság tagjait – az e célból felálló szakmai bizottság javaslatára – az EHÖK Küldöttgyűlése egyszerű többséggel választja a következő évi Kollégiumi Diákbizottsági tagválasztás eredményéig, de legfeljebb 1 éves időtartamra.

(8) A tagok mandátuma a megválasztást követő első munkanapon kezdődik.