Keressük a PTE EHÖK Felügyelő Bizottságának tagját!

 

(1) Téged keresünk ha:

a) Könnyen teremtesz kapcsolatot a hallgatótársaiddal, jól kommunikálsz;

b) Szeretsz kihívásokat gyorsan és precízen megoldani;

c) Rugalmas az időbeosztásod;

d) Szeretsz tisztában lenni a rád vonatkozó jogszabályokkal, fontos számodra a szabályok betartása és betartatása.

(2) Mit kell tenned, hogy velünk dolgozhass?

Nyújts be pályázatot e felhívásunkra, a következő feltételekkel:

A pályázatok leadásának határideje: 2023. február 3. (péntek) 12:00

A pályázatok leadásának helye: Kizárólag elektronikus úton, scannelve, a palyazatok.ehok@pte.hu e-mail címre küldve.

(3) Mi az, ami mindenképp kell a pályázathoz?

a) egy kitöltött jelentkezési lap;

b) egy 15 napnál nem régebbi, PTE hallgatói jogviszony igazolás;

c) egy fényképes önéletrajz, amelyből nem csak szakmai tapasztalataid, de személyes értékeid is szeretnénk megismerni;

d) egy motivációs levél, amely során meggyőzöl bennünket arról, hogy Te vagy a legalkalmasabb a feladat ellátására;

e) végül, de nem utolsó sorban a pályázatod minden oldalának aláírásoddal történő hitelesítése.

(4) Mit csinál az EHÖK Felügyelő Bizottsága?

a) ellenőrzi, hogy az EHÖK és egységei tevékenysége a hatályos szabályzatokban foglaltakkal összhangban áll-e, valamint, hogy tevékenységük nem ellentétes-e jogszabállyal, vagy az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával,

b) félévenkénti ellenőrzés keretében megvizsgálja az EHÖK és a részönkormányzatok működését, amelynek eredményéről a vizsgálatot követően legalább félévenként beszámol az EHÖK Küldöttgyűlésének,

c) jelenti az EHÖK Küldöttgyűlésének visszaélés vagy mulasztás gyanúját,

d) elvégzi az EHÖK és egységeinél felmerülő összeférhetetlenségi indítványok vizsgálatát,

e) ellenőrzi az EHÖK és a részönkormányzatok elnök és hallgatói képviselői választásainak szabályszerűségét,

f) javaslattal élhet és eljárhat minden olyan kérdésben, amelyet szabályzat, az EHÖK elnöke, az EHÖK Vezetősége, az EHÖK Küldöttgyűlése a hatáskörébe utal,

g) ellenőrizheti az EHÖK és egységei által megfogalmazott pályázati kiírások formai követelményeit, valamint javaslatot tesz azok elbírálási rendjére vonatkozóan.

(5) A Felügyelő Bizottság tagjait az EHÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja a jelenleg mandátumban lévő Felügyelő Bizottság mandátumának végéig határozott időre, 2023. szeptember 15-ig.

(6) A formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázat esetén írásbeli teszt, valamint szóbeli elbeszélgetés következik, melynek előzetesen várható időpontja: 2023. február 6-10. A szóbeli elbeszélgetés során lehetőséged nyílik a pályázatodban leírtakon túl bemutatkozni, valamint kérdéseket feltenni a szervezettel és a meghirdetett pozícióval kapcsolatban. A teszten és az elbeszélgetésen történő részvétel a pozíció betöltésének kötelező előfeltétele, így amennyiben komolyak a szándékaid, a fent leírt időszakban légy elérhető, részünkről az előzetes e-mailben történő időpont egyeztetés során igyekszünk rugalmasak lenni, amennyire csak lehet!

(7) Tevékenység várható kezdete: 2023. február 20.

(8) A tevékenység ellentételezése havi szinten folyósított kiemelt közéleti ösztöndíj formájában történik.

(9) Tevékenység végzésének helye: Pécs

 

Pécs, 2023. 01. 18.

 

Koczka Viktor s.k.
PTE EHÖK elnök