English below

Kedves Hallgatók!

Az idei tanévben a rektori méltányossági kérelmet, valamint a pótjelentkezést egyszerre, közös űrlapon lehet benyújtani.

Az aláírt, scannelt (vagy fotózott) kérelmet legkésőbb 2023. augusztus 29. (kedd) 12:00 óráig kizárólag e-mailben kell megküldeni a juttatasok.ehok@pte.hu e-mail címre, az email tárgyaként „Kollégiumi kérelem” szerepeljen.
(Amennyiben elektronikus úton nem áll módodban benyújtani a kérelmet, úgy az papíralapon, személyesen vagy postai úton a PTE EHÖK Ügyfélszolgálatán is leadható a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címen.)

A borítékon címzettként a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatát (PTE EHÖK) kell feltüntetni, valamint a „Kollégiumi kérelem” jeligét.

Kérelem szerkeszthető formában való letöltése [Magyar] [English]

Mi a rektori méltányossági eljárás?

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat 36. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hallgató méltányossági alapon is kérheti az elsőfokú döntés megváltoztatását és kollégiumi elhelyezését a rektortól.

A méltányossági kérelem benyújtására azon hallgatók jogosultak, akiknek a 2023/2024. tanév vonatkozásában elutasított kollégiumi kérelmük van!

Mi a pótjelentkezés?

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) „A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai” című 3. számú mellékletének (továbbiakban: Eljárásrend) 4. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2023/2024-es tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra pótfelvételi eljárást hirdet azon hallgatók számára, akik az általános felvételi eljárásban nem vettek részt.

A pótfelvételin a kérelemben feltüntett, alapos indokkal rendelkező hallgatók vehetnek részt, többek között:

  • passzív félévről visszatért hallgatók,
  • más intézményből átvett hallgatók,
  • pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók.

Igazolási rend

A kérelem esetén külön igazolási rend nincs meghatározva, azonban a kérelemhez szükséges benyújtani a kérelemben foglaltak alátámasztásául szolgáló dokumentumok másolatát. Ez alól kivétel a szociális ösztöndíj igénylés, a passzív félév, valamint az elutasított kollégiumi státuszt igazoló dokumentum. Ezen körülményeket a rendelkezésre álló nyilvántartásokból a Bizottság automatikusan ellenőrzi.

Az igazolási renddel kapcsolatban további információ a kollegiumok.ehok@pte.hu címen kapható

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Dear Students!

For this academic year, the Rector’s Fairness application and the subsequent dormitory application can be submitted simultaneously on a common form.

The signed, scanned application must be sent by email to juttatasok.ehok@pte.hu no later than Tuesday 29th August 2023 at 12:00, with „Application for Dormitory” as the subject of the email. (If you are not able to submit your application electronically, you can also submit it on paper, in person or by post to the PTE EHÖK at Vasvári Pál u. 4, 7622 Pécs, Hungary.)

The envelope should be addressed to the PTE EHÖK and marked with the reference „dormitory application”.

Download the application in an editable format: [Hungarian] [English]

What is the Rector’s Fairness Procedure?

In accordance with the provisions of Section 36 (4) of the Codes of Charges and Benefits, Annex 6 of the Organisational and Operational Regulations of the University of Pécs, students may apply to the Rector for a change of the first instance decision and for a dormitory placement on the basis of equity.

Students who have a rejected application for dormitory for the academic year 2023/2024 are entitled to submit a request for fairness!

What is a subsequent application?

The Central Dormitory Committee of the University of Pécs Student Union, in accordance with the provisions of Section 4 of Annex 3, „Rules of the Dormitory Admission Procedure” of the PTE Codes of Charges and Benefits, announces a subsequent application procedure for dormitory accommodation for the academic year 2023/2024 for students who did not participate in the general admission procedure.

Students with good reasons, as specified in the application, may participate in the admission procedure:

  • students returning from a passive semester,
  • students transferring from another institution,
  • students who have been admitted through a make-up admission procedure.

Verification of enrolment

There is no specific order of justification for the application, but a copy of the documents supporting the application must be submitted with the application. Exceptions to this rule are applications for social grants, passive semesters and proof of refused residence status. These circumstances are automatically checked by the Commission from the available records.

Further information on the verification procedure is available at kollegiumok.ehok@pte.hu.