Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdése értelmében saját bevétel terhére ösztöndíjat hoz létre a PTE azon hallgatói számára, akik a 2022/2023-as tanév vonatkozásában érvényes kollégiumi pályázatot nyújtottak be a pécsi képzési helyen, azonban kollégiumi pályázatukat ponthatár alatti indokkal elutasították.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 35-35 millió forinttal támogatja 200 hallgató lakhatását. Ez azt jelenti, hogy 10 hónapon át havi 35 000 Ft-tal segíti az egyetem a támogatásra sikerrel pályázó diákokat.

A pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • tanulmányait pécsi képzési helyen végzi kartól függetlenül,
  • tanulmányait nappali munkarenden végzi,
  • a 2022/2023-es tanévre vonatkozóan érvényes kollégiumi pályázatot nyújtott be,
  • a 2022/2023-es tanévre vonatkozó kollégiumi pályázatát ponthatár alatti indokkal (férőhelyhiány) utasították el,
  • albérletén kívül nem rendelkezik érvényes állandó vagy ideiglenes pécsi lakcímmel.

Pályázat benyújtásának módja:

Az elektronikus pályázat kitölthető a https://neptun.pte.hu/ weblapon bejelentkezés után az Ügyintézés\Kérvények menüpont alatt.

Az elektronikus jelentkezés időszaka:

I. ütem – 2022. augusztus 29. (hétfő) 8:00 – 2022. szeptember 9. (péntek) 12:00
II. ütem – 2022. szeptember 12. (hétfő) 8:00 – 2022. szeptember 23. (péntek) 12:00

 

A pályázat értékelési szempontja:

A pályázatok feldolgozását, a pályázókkal való kapcsolattartást az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Hallgatói Szolgáltatási Központ Hallgatói Szolgáltatási Főosztály közreműködésével végzi.

Az egyes ütemekben benyújtott pályázatok esetén a hallgató által a kollégiumi eljárás során elért pontszámát szükséges figyelembe venni akként, hogy az elsőéves hallgató további 5 többletpontra jogosult.

A támogatás mértéke a jogosultsági ponthatárt elért hallgatóknál egységesen havi 35.000.- Ft. A támogatás a 2022/2023-as tanévben, legfeljebb 10 hónapig vehető igénybe.

A jogosultsági ponthatárt akként kell meghúzni, hogy az I. ütemben a támogatási keretösszeg legalább 50, legfeljebb 80%-a kerüljön kiosztásra. Az I. ütemben támogatást nem kapó hallgatók a II. ütem során ismételten benyújthatják kérelmüket.

A pályázatokról szóló döntést az ad-hoc bizottság az I. ütem esetén 2022. szeptember 15-ig, a II. ütem esetén 2022. szeptember 30-ig hozza meg.

Támogatás igénybevételének módja:

Az ösztöndíjas hallgató köteles havonta az albérleti díj befizetéséről szóló igazolást a határozatban meghatározott módon bemutatni a tárgyhónapot követő 5. napig Amennyiben a hallgató írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott póthatáridőig elmulasztja az igazolás bemutatását a pályázat kiírója fenntartja a jogot a támogatás visszavonására, a már kifizetett ösztöndíj visszafizetésére.

A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető:

 

– UQA – EHÖK Albérlet-támogatás