ELÉRHETŐEK AZ EREDMÉNYEK!

A beérkezett pályázatok feldolgozását az EHÖK szakbizottságai elvégezték, a kapcsolódó határozatok felkerültek a Neptun Tanulmányi Rendszerbe, elérhetőek az Ügyintézés / Kérvények fül alatt, a Leadott kérvények blokkban, adott kérvény sorában a szürke plusz jelre kattintva, a Határozat megtekintése menüpontban..

A képzési helyek kari ponthatárai ide kattintva érhetőek el.


 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2022/2023-as tanév vonatkozásában az alábbi pályázatot írja ki elsőéves hallgatók kollégiumi ellátásra.

Pályázatot nyújthat be mindenki, aki az Egyetemre felvételt nyert, akinek az esetében az Egyetem az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében az Egyetem vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen szakra, milyen munkarend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói jogviszony során milyen tanulmányokat fog folytatni, illetve milyen szakon, milyen munkarend szerint létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt. [TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázatokat elektronikusan 2022. július 28. (csütörtök) 12:00 óra és 2022. augusztus 16. (kedd) 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

Az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot a jelentkezés érvényesítéséhez kinyomtatva, aláírva, az esetlegesen szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodájába!

Dokumentumok beérkezési határideje:

2022. augusztus 16. (kedd) 16:00 óra

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő:
2022. augusztus 15. (hétfő) (elsőbbségivel)

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.

(Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát, illetve a „Kollégiumi pályázat” jeligét!)

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket!

 

Pécs, 2022. július 22.

Elérhetőségek

  • Kollégiumokkal kapcsolatos kérdések – kollegiumok.ehok@pte.hu
  • Szociális űrlappal és csatolandó mellékletekkel kapcsolatos kérdések – palyazatok.ehok@pte.hu