A kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos kérdések

Hogyan tudom leadni a kollégiumi férőhely pályázatomat?

Neptun Tanulmányi Rendszer felületén: Ügyintézés → Kollégiumi jelentkezés menüpontnál kiválasztod a mostani jelentkezési időszakot, majd hozzáadod a megjelölni kívánt kollégiumokat. A jelentkezés gombra kattintva megjelenő űrlapot leellenőrzöd és kitöltöd, majd kinyomtatva és aláírva kell beküldened postán vagy személyesen eljuttatni a megadott címre.

Adtam le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot vagy nyújtottam be korábban szociális helyzetfelmérő adatlapot a tavaszi szemeszter során. Újra be kell szereznem a papírokat? (kizárólag felsőbbéves hallgatók részére)

Amennyiben nyújtottál be a tavaszi félévben rendszeres szociális ösztöndíjat vagy szociális helyzetfelmérő adatlap kérvényt,  és nem történt változás a szociális helyzetedben (valamint pontjaid is megfelelnek) a jelentkezés során kérheted az eredmény beszámítását a Neptun űrlapon.

Szeretném a szociális helyzetem figyelembevételét is kérni, hogyan tudom ezt megtenni? Milyen dokumentumokat szükséges csatolni?

A szociális helyzet felmérése és igazolása a 2022/2023-as tanévtől kezdve leválasztásra került a kollégiumi pályázati űrlapról, így mind a Kollégiumi jelentkezés külön kitöltésére (és az űrlapon a szociális helyzet figyelembevételének kérésére), mind pedig a Szociális helyzetfelmérő adatlap (Ügyintézés / Kérvények menüpont) kitöltésére szükség van. A dokumentációt együtt kell leadni a kitöltési útmutatóban megjelölt igazolásokkal együtt. A rendszer előnye, hogy az itt megállapított szociális pontszám elszámolható a szemeszter során a megjelölt szociális alapú pályázatokban, így ott újra beszerezni a különböző igazoló dokumentumokat már nem lesz szükséges (pl. a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat esetében sem! ).

A szociális helyzetfelmérő adatlap és kitöltési útmutató mintadokumentuma ide kattintva elérhető.

Mennyi a maximális pont?

 • Szociális részpontszám: legfeljebb 100 pont szerezhető.
 • Tanulmányi részpontszám: legfeljebb 50 pont szerezhető.
 • Közösségi munka alapján szerezhető részpontszám: legfeljebb 50 pont szerezhető.
  • kari vagy doktori iskolai bizottsági tevékenység 0-5 pont
  • kari részönkormányzati tevékenység 0-10 pont
  • kar vagy doktori iskola részére végzett kiemelt közösségi tevékenység 0-10 pont
  • EHÖK, DOK keretén belül végzett tevékenység 0-15 pont
  • önkéntes fenntarthatósági tevékenység 0-15 pont
  • egyéb közéleti tevékenység 0-10 pont

Bizonyos körülmények esetén, melyet a pontozási útmutató részletez, további többletpontokra lehetsz jogosult.

Mennyi pont kell ahhoz, hogy bekerüljek az általam kedvelt kollégiumba?

A kollégiumi férőhelyhez való jogosultságot a fenti pontszámok alapján itéli meg a Központi Kollégiumi Bizottság. A kollégiumba történő besorolás a tavalyi évhez hasonlóan tanulmányi eredmény alapján, augusztusban fog történni.

Hogyan számolják ki az összpontszámot?

Az egyes részpontszámok összeadódnak, így érdemes a szociális helyzetfelmérő adatlapot is pontosan kitöltenéd, és rászánni az időt még akkor is, ha amúgy rendszeres szociális ösztöndíjra nem vagy jogosult, hiszen ezzel a jó tanulmányi eredményeddel elért pontszámot kiegészítve tovább növelheted esélyeidet a kollégiumi elhelyezésre.

Egyszerre több kollégiumba is be tudom adni a pályázatomat?

Igen, és javasoljuk is, hogy az összes, az adott képzési helyen elérhető kollégiumot jelöld be. Itt prioritási sorrendet is meg tudsz határozni.

Eddig a szakkollégiumi férőhelyre nyertem felvételt. Most hogy tudok oda pályázni?

A normál jelentkezést ugyanúgy be kell adnod, és amennyiben a szakkollégium belső kiválasztása alapján a szakkollégiumi keret terhére is férőhelyt nyersz, abban az esetben a szakkollégiumi keretre soron kívül felvételt nyerhetsz.

Elrontottam a jelentkezést, újra kiszeretném tölteni. Visszavonhatom?

Igen, a Kollégiumi jelentkezés menüpontra kattintva, a lap alján találsz egy Lejelentkezés gombot, mely segítségével visszavonhatod a kérvényedet. Felhívjuk figyelmedet, hogy ha már adtál le papíralapú jelentkezést, és a kérvényed visszavonod, a leadott papíralapú jelentkezés érvénytelen lesz!

Kell-e bármilyen dokumentumot feltölteni?

Nem, a dokumentumokat a kitöltési útmutató alapján a kinyomtatott kérvényedhez kell csatolnod, és postán beküldened, vagy leadnod az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Irodában.

A szociális űrlappal kapcsolatos kérdések

Elrontottam a szociális helyzetfelmérő adatlap kitöltését, újra szeretném kezdeni. Visszavonhatom?

A szociális helyzetfelmérő adatlap esetében nincsen lehetőség a visszavonásra, azonban vissza tudjuk küldeni javításra. Ennek feltétele, hogy a palyazatok.ehok@pte.hu e-mail címre érkezzen meg a javításra vonatkozó igény bejelentése, az e-mailben a neptun kódodat mindenképpen add meg. A visszaküldést követően az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, az adott kérvény sorában, jobb oldalon található szürke gombra kattintva, a megfelelő opciót választva újra felnyitható a kérvény.

Most akkor hogyan szükséges az utazást számolni? Kell igazolást csatolni az utazási adatokra vonatkozóan?

Az utazási adatokat igazolással alátámasztani nem szükséges, viszont a lakóhely és a képzési hely közötti távolságot mindenképpen a www.openstreetmap.org/directions oldalon “Auto (OSRM)” szolgáltatással szükséges kiszámítani és megadni az űrlapon.

Nem tudok egy igazolást időben beszerezni, pedig már megigényeltem! Mit tehetek?

Amennyiben önhibádon kívül nem szereztél be egy dokumentumot, lehetőséged van – indoklással ellátva – kérvényezned az adott dokumentum pótlását. E célból az űrlap 5. sz. melléklete használandó, melyet a pályázatodhoz kell csatolnod. Fontos, hogy csak a kérelemben feltüntetett, indoklással ellátott dokumentumokat van lehetőséged pótolni!

Mi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a jövedelem összegéről?

Azon személyek esetében, akik elkülönülten adózó, vagy egyéb, főképp vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkeznek szükséges nyilatkozni az elmúlt időszak jövedelmének összegéről is a NAV jövedelemigazolás, illetve a 4. sz. nyilatkozat csatolása mellett. Ehhez a nyilatkozathoz mintát készítettünk, amely a kitöltési útmutató 6. sz. mellékleteként elérhető.

Mindenki erről az 4. sz. nyilatkozatról beszél. Mi az?

A kitöltési útmutatóban található az 4. számú nyilatkozat, melyet minden személyről szükséges csatolni aki NEM kiskorú/tanköteles/egyetemista. A 4. számú nyilatkozatok automatikusan nyomtatódnak minden, a táblázatba felvitt személyhez, hogy semmiképpen ne felejtsétek ki a pályázatból, mivel az előző években sok esetben ennek hiánya miatt nem tudtunk a jövedelmi adatokra pontot adni. Fontos, hogy ettől függetlenül az említett kategóriákba sorolható személyekről nem feltétlenül szükséges becsatolni.

Mi ez az egy lakcímen élőkről szóló igazolás? Miért nem elég a lakcímkártya másolata?

Ezzel az igazolással igazoljátok, hogy hányan laktok egy lakcímen. Ez garantálja, hogy minden személyről tudunk, aki veletek együtt lakik, és senkit sem hagytok ki a felsorolásból. Amennyiben nem név szerinti felsorolásban szerepelnek az igazoláson az egy lakcímen élő személyek, úgy szükséges a lakcímkártyák fénymásolatának csatolása is.

Tesóm tanköteles (kiskorú), így most akkor neki kell iskolalátogatási igazolás?

Ilyenkor a születési anyakönyvi kivonat másolata is elegendő, de lehet eredeti, 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással is igazolni. Fontos,  hogy a születési anyakönyvi kivonatból csak a másolatot csatoljátok, mert az eredeti dokumentum visszaszolgáltatása ebben az esetben sok plusz munkát jelent nem csak nekünk, hanem nektek is.

Mikor beszélhetünk ingázásról?

Abban az esetben, ha naponta bejársz, nem rendelkezel a képzőhelyen sem kollégiummal, sem albérlettel és az utazási idő nem haladja meg a 2,5 órát. Ingázás esetén kötelező a tömegközlekedési bérlet fénymásolatának becsatolása.

Szakorvos ritkán rendel, be kell jelentkezni. Akkor mégis hogy igazoljam a gyógyszereket?

Amennyiben az utolsó szakorvosi ambuláns lapot vagy zárójelentést csatolod, melyben nem járt még le a felülvizsgálati dátum és a szedendő gyógyszerek szerepelnek, úgy azt elfogadjuk. Amennyiben a felülvizsgálati dátum már lejárt abban az esetben a háziorvos is igazolhatja a betegséget és a vonatkozó gyógyszereket, fontos azonban, hogy ebben az esetben is legyen feltüntetve, hogy az igazolás szakorvosi vélemény alapján került kiállításra.

Magamról is kell jogviszony igazolást csatolni?

Nem! (hisz, ha nem létesítenél jogviszonyt a PTE-vel, nem is pályázhatnál)

A Neptunban magamat is hozzá kell adni a listához?

Nem szükséges magadat felvinni az egy háztartásban élők táblázatába, viszont az egy háztartásban élők számába bele szükséges számítani.

Kiről kell NAV jövedelem igazolást csatolni?

Kizárólag azon személyekről, akik elkülönülten adozó jövedelemmel / egyéb vállalkozási formából származó jövedelemmel rendelkeznek. Ebből fakadóan a kizárólag normál alkalmazotti munkaviszonyban lévőkről, munkanélküliekről, nyugdíjas személyekről a továbbiakban NEM szükséges NAV jövedelem igazolás csatolása.

Ha nekem csak a távolságra járna pont, akkor is be kell szereznem a többi papírt?

Nem, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a 145.000 Ft-t (vagy az egy főre eső kiadás önfenntartóként nem éri el a 34.201 Ft-ot), és nem kapnál rá pontot, akkor a távolságra járó pontokat az egy lakcímen élőkről szóló igazolás csatolásával megkapod.