A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendkívüli szociális támogatás elnyerésére.

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g bek. alapján]

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet az EHÖK szakbizottságához kell eljuttatni, amely azt a meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el. [TJSZ. 21. § (2)-(3) bek. alapján]

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót!

– Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázati kiírás

– Rendkívüli Szociális Ösztöndíj tájékoztató rendelkezések

Pécs, 2021. szeptember 10.