Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: szakbizottság) pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 54. § (6) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

1. A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

2. A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést az alábbi kollégium valamelyikében továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:

  • Szalay László Kollégium
  • Boszorkány úti Kollégium
  • Jakabhegyi Kollégium
  • Laterum Kollégium
  • Szántó Kollégium
  • KPVK Szekszárdi Kollégium
  • PTE Szombathelyi Kollégium
  • PTE Kaposvári Kollégium
  • PTE Zalaegerszegi Kollégium

3. Az űrlapot a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell benyújtani 2021. szeptember 23. 08:00 óra és 2020. szeptember 30. 12:00 óra között.

4. A pályázat érvényesítéséhez a kinyomtatott, és aláírt pályázati űrlapot szükséges a EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltatói Irodára (EHÖK Kisház 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) eljuttatni 2021. október 1-én 15 óráig. A nem érvényesített pályázatokat a szakbizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

5. A pályázatokról a Központi Kollégiumi Bizottság dönt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatározott szociális pontok alapján felállított rangsor alapján.

6. A hallgatós szociális pontjainak meghatározásánál:

a) amennyiben a hallgató a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

b) Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy az EEP pályázat jelen kiírásban meghatározott űrlap mellet szükséges a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok mellékelése.

7. A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

8. Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pécs, 2021. szeptember 23.

Rajczi Rudolf Gábor sk.
elnök
Központi Kollégiumi Bizottság