Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: szakbizottság) pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 54. § (6) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

A kollégista hallgató számára a kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt, egyéni kérelme alapján az adott kategóriába tartozó kollégiumi férőhely igénybevétele után, az EHÖK szakbizottságának döntése alapján díjkedvezmény vagy díjmentesség adható. Azon pályázó, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg a kollégiumi díjfizetés alól 100%-ban mentesülhet. Azon pályázó, aki nem tartozik a fentebb meghatározott kategóriák egyikébe sem, legfeljebb 50%-os díjkedvezményben részesülhet. [PTE TJSZ 54. § (6)]

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték a 2022/2023-as tanévre a kollégiumi elhelyezést és jelenleg is kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek az alábbi kollégium valamelyikében:

  • Szalay László Kollégium
  • Boszorkány úti Kollégium
  • Jakabhegyi Kollégium
  • Laterum Kollégium
  • Szántó Kollégium
  • KPVK Szekszárdi Kollégium
  • PTE Szombathelyi Kollégium
  • PTE Kaposvári Kollégium
  • PTE Zalaegerszegi Kollégium

Felhívjuk a pályázatot benyújtók figyelmét, hogy az aktuálisan kivetett kollégiumi díjat a pályázat eredményének kihirdetéséig ne fizessék be!

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást!

– Esélyegyenlőségi pályázat pályázati kiírás